skip to main content
unionin säädös > päätös (EU) > delegoitu päätös
PREFERRED TERM
440605

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

delegoitu päätös  
DEFINITION
  • Delegoiduilla säädöksillä täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Nämä säädökset antaa komissio lainsäätäjän - Euroopan parlamentin ja/tai Euroopan unionin neuvoston - valvonnassa. Lainsäätäjä voi peruuttaa säädösvallan siirron milloin tahansa (SEUT-sopimuksen 290 artikla).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    komission delegoitu päätös
HISTORY NOTE
  • Lissabonin sopimuksella (1.12.2009) käyttöön otettu termi.
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

vendim i deleguar

Albanian

Version: n/a

vendim i deleguar i Komisionit

Version: 4.4

делегирано решение

Bulgarian

Version: 4.4

делегирано решение на Комисията

Version: 4.4

delegirana odluka

Croatian

Version: 4.4

delegirana odluka Komisije

Version: 4.4

rozhodnutí v přenesené pravomoci

Czech

Version: 4.4

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci

Version: 4.4

delegeret afgørelse

Danish

Version: 4.4

Kommissionens delegerede afgørelser

Version: 4.4

gedelegeerd besluit

Dutch

Version: 4.4

gedelegeerd besluit van de Commissie

Version: 4.4

delegated decision

English

Version: 4.4

Commission delegated decision

Version: 4.4

delegeeritud otsus

Estonian

Version: 4.4

komisjoni delegeeritud otsus

Version: 4.4

décision déléguée

French

Version: 4.4

décision déléguée de la Commission

Version: 4.4

delegierter Beschluss

German

Version: 4.4

Delegierter Beschluss der Kommission

Version: 4.4

απόφαση κατ' εξουσιοδότηση

Greek

Version: 4.4

κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής

Version: 4.4

felhatalmazáson alapuló határozat

Hungarian

Version: 4.4

a Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata

Version: 4.4

cinneadh arna tharmligean

Irish

Version: 4.4

cinneadh ón gCoimisiún arna tharmligean

Version: 4.4

decisione delegata

Italian

Version: 4.4

decisione delegata della Commissione

Version: 4.4

deleģēts lēmums

Latvian

Version: 4.4

Komisijas deleģētais lēmums

Version: 4.4

deleguotas sprendimas

Lithuanian

Version: 4.4

Komisijos deleguotasis sprendimas

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: n/a

делегирана одлука

Macedonian

Version: n/a

одлука делегирана на Комисијата

Version: n/a

одлука за изменување и дополнување

Version: 4.4

deċiżjoni delegata

Maltese

Version: 4.4

deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni

Version: 4.4

decyzja delegowana

Polish

Version: 4.4

decyzja delegowana Komisji

Version: 4.4

decisão delegada

Portuguese

Version: 4.4

decisão delegada da Comissão

Version: 4.4

decizie delegată

Romanian

Version: 4.4

decizie delegată a Comisiei

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: n/a

делегирана одлука

Serbian

Version: 4.4

delegované rozhodnutie

Slovak

Version: 4.4

delegované rozhodnutie Komisie

Version: 4.4

delegirani sklep

Slovenian

Version: 4.4

delegiran sklep Komisije

Version: 4.4

decisión delegada

Spanish

Version: 4.4

decisión delegada de la Comisión

Version: 4.4

delegerat beslut

Swedish

Version: 4.4

Kommissionens delegerade beslut
URI
http://eurovoc.europa.eu/440605
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 25.8.2010, last modified 27.4.2016