skip to main content
õigusmenetlus > Euroopa Kohtule esitatud hagi > hagi tegevusetuse peale
PREFERRED TERM
2941

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2016-06-13

Version: n/a

hagi tegevusetuse peale  
DEFINITION
  • Liidu institutsiooni, asutuse, ameti või agentuuri tegevusetuse suhtes algatatav menetlus. Kui nimetatud tegevusetus on ELi õigusaktide kohaselt ebaseaduslik, siis kinnitab kohus tegevuse puudumist ning asjaomane institutsioon, asutus, amet või agentuur peab võtma kohaseid meetmeid.
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    ühenduse tegevusetust puudutav hagi
SCOPE NOTE
  • Nõukogu või Komisjoni vastu esitatud hagi, kui need keelduvad oma pädevusse kuuluvat asja otsustamast.
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

padi për mosveprim

Albanian

Version: n/a

apelim kundër mosveprimit nga Komuniteti

Version: n/a

жалба за бездействие

Bulgarian

Version: n/a

tužba zbog propuštanja

Croatian

Version: n/a

žaloba na nečinnost

Czech

Version: n/a

žaloba na nečinnost Společenství

Version: n/a

passivitetssøgsmål

Danish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-21

Version: 4.4

beroep wegens nalatigheid

Dutch

Version: n/a

action for failure to act

English

Version: n/a

appeal against Community inaction

Version: n/a

laiminlyöntikanne

Finnish

Version: n/a

yhteisön laiminlyöntiä koskeva kanne

Version: n/a

recours en carence

French

Version: n/a

recours en carence communautaire

Version: n/a

Untätigkeitsklage

German

Version: n/a

Untätigkeitsklage der Gemeinschaft

Version: n/a

προσφυγή επί παραλείψει

Greek

Version: n/a

mulasztás megállapítása iránti kereset

Hungarian

Version: n/a

közösségi intézmény mulasztásának megállapítása iránti kereset

Last modified: 2016-06-13

Created: 2015-10-21

Version: 4.4

Translation expected

Irish

Version: n/a

ricorso per carenza

Italian

Version: n/a

ricorso per comportamento omissivo

Version: n/a

ricorso comunitario in carenza

Version: n/a

prasība sakarā ar bezdarbību

Latvian

Version: n/a

sūdzība par Kopienas bezdarbību

Version: n/a

prasība sakarā ar lēmuma nepieņemšanu

Version: n/a

ieškinys dėl neveikimo

Lithuanian

Version: n/a

skundas dėl Bendrijos neveikimo

Version: n/a

тужба поради пропуштање

Macedonian

Version: n/a

пропуштање од институција на Унијата

Version: n/a

конститутивна тужба

Version: n/a

барање за утврдување пропуштање

Version: n/a

azzjoni għal nuqqas ta’ aġir

Maltese

Version: n/a

skarga w sprawie bezczynności

Polish

Version: n/a

ação por omissão

Portuguese

Version: n/a

recurso por omissão comunitário

Version: 4.4

acção por omissão

Version: n/a

recurs pentru omisiune

Romanian

Version: n/a

apel împotriva nepronunțării în justiția comunitară

Version: n/a

тужба због пропуштања

Serbian

Version: n/a

žaloba na nečinnosť

Slovak

Version: n/a

odvolanie proti nečinnosti Spoločenstva

Version: n/a

tožba zaradi opustitve

Slovenian

Version: n/a

recurso por omisión

Spanish

Version: n/a

recurso por omisión comunitaria

Version: n/a

recurso de carencia

Version: n/a

passivitetstalan

Swedish

Version: n/a

besvär om gemenskapens underlåtenhet
URI
http://eurovoc.europa.eu/2941
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 6/15/12, last modified 6/13/16