skip to main content
lloj i biznesit > sipërmarrje e përbashkët
PREFERRED TERM
816

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

sipërmarrje e përbashkët  
DEFINITION
  • Asocim i firmave ose individëve i krijuar për të marrë përsipër një projekt specifik biznesi. Sipas rregullave të konkurrencës në Komunitet, sipërmarrje të përbashkëta janë sipërmarrje të kontrolluara bashkërisht nga dy ose më shumë sipërmarrje të tjera.
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    ndërmarrje e përbashkët
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

съвместно предприятие

Bulgarian

Version: n/a

съвместно дружество

Version: n/a

джойнт венчър

Version: n/a

zajedničko ulaganje

Croatian

Version: n/a

společný podnik

Czech

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

podnik se společnou majetkovou účastí

Version: n/a

podnik se společnou účastí

Version: n/a

fællesforetagende

Danish

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

fælles selskab

Version: n/a

joint venture-selskab

Version: n/a

koentreprise

Version: n/a

gemeenschappelijke onderneming

Dutch

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

joint venture

English

Version: n/a

joint enterprise

Version: n/a

joint undertaking

Version: n/a

ühisettevõte

Estonian

Version: n/a

yhteisyritys

Finnish

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

entreprise commune

French

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

entreprise conjointe

Version: n/a

coentreprise

Version: n/a

entreprise en coparticipation

Version: n/a

gemeinsames Unternehmen

German

Version: n/a

Ko-Unternehmen

Version: n/a

Joint Venture

Version: n/a

Gemeinschaftsunternehmen

Version: n/a

κοινή επιχείρηση

Greek

Version: n/a

επιχείρηση συμμετοχής

Version: n/a

συνεκμετάλλευση

Version: n/a

σύμπραξη (προσωρινή ένωση επιχειρήσεων)

Version: n/a

κοινοπραξία

Version: n/a

közös vállalkozás

Hungarian

Version: n/a

vegyesvállalat

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

közös vállalat

Version: n/a

comhfhiontar

Irish

Version: n/a

comhghnóthas

Version: n/a

impresa comune

Italian

Version: n/a

società mista

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

impresa in partecipazione

Version: n/a

impresa in compartecipazione

Version: n/a

kopuzņēmums

Latvian

Version: n/a

bendroji įmonė

Lithuanian

Version: n/a

заедничко вложување

Macedonian

Version: n/a

заеднички деловен потфат

Version: n/a

друштво на капитал

Version: n/a

impriża konġunta

Maltese

Version: n/a

joint-venture

Polish

Version: n/a

wspólne przedsięwzięcie

Version: n/a

empresa comum

Portuguese

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

empreendimento conjunto

Version: n/a

coempresa

Version: n/a

empresa conjunta

Version: n/a

coempreendimento

Version: n/a

întreprindere comună

Romanian

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

asociație în participațiune

Version: n/a

заједничко предузеће

Serbian

Version: n/a

мешовито предузеће

Version: n/a

заједничко улагање

Version: n/a

заједнички пословни подухват

Version: n/a

spoločný podnik

Slovak

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

spojený podnik

Version: n/a

podnik so spoluúčasťou

Version: n/a

skupno podjetje

Slovenian

Version: n/a

mešano podjetje

Version: n/a

skupna naložba

Version: n/a

empresa común

Spanish

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

empresa en participación

Version: n/a

empresa conjunta

Version: n/a

empresa de riesgo compartido

Version: n/a

asociación de empresas en participación

Version: n/a

gemensamt företag

Swedish

Version: n/a

joint venture

Version: n/a

samriskföretag
URI
http://eurovoc.europa.eu/816
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95, last modified 12/22/15