skip to main content
preces un pakalpojumi > pakalpojums > sabiedriskie pakalpojumi
PREFERRED TERM
6369

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.0

sabiedriskie pakalpojumi  
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.0

    vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi
SCOPE NOTE
  • Ietver tirgus un ārpustirgus pakalpojumus, kurus valsts iestādes klasificē kā vispārēju interešu pakalpojumus un uz kuriem attiecas īpašas sabiedrisko pakalpojumu saistības.
VERSION
  • 4.0
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

shërbime me interes të përgjithshëm

Albanian

Version: 4.0

услуги от основен интерес

Bulgarian

Version: 4.0

usluge od općeg interesa

Croatian

Version: 4.0

usluge od javnog interesa

Version: 4.0

usluge od općeg ekonomskog interesa

Version: 4.0

služba ve veřejném zájmu

Czech

Version: 4.0

veřejný zájem

Version: 4.0

služby ve veřejném ekonomickém zájmu

Version: 4.0

služby v obecném zájmu

Version: 4.0

almennyttig tjenesteydelse

Danish

Version: 4.0

tjeneste i almenhedens interesse

Version: 4.0

tjenesteydelse af almen økonomisk interesse

Version: 4.0

tjenesteydelse af almen interesse

Version: 4.0

dienst van algemeen belang

Dutch

Version: 4.0

dienst van algemeen economisch belang

Version: 4.0

services of general interest

English

Version: 4.0

services of general economic interest

Version: 4.0

public-interest services

Version: 4.0

general-interest services

Version: 4.0

services of public interest

Version: 4.0

üldhuviteenused

Estonian

Version: 4.0

üldist majandushuvi pakkuvad teenused

Version: 4.0

yleishyödyllinen palvelu

Finnish

Version: 4.0

yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu

Version: 4.0

service d'intérêt général

French

Version: 4.0

service d'intérêt économique général

Version: 4.0

gemeinwohlorientierte Leistungen

German

Version: 4.0

υπηρεσία κοινής ωφέλειας

Greek

Version: 4.0

υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος

Version: 4.0

általános érdekű szolgáltatások

Hungarian

Version: 4.0

általános gazdasági érdekű szolgáltatások

Version: 4.0

servizio d’interesse generale

Italian

Version: 4.0

servizio d'interesse economico generale

Version: 4.0

visuotinės svarbos paslaugos

Lithuanian

Version: 4.0

visuomenei svarbios paslaugos

Version: 4.0

visuotinės svarbos ekonominės paslaugos

Version: n/a

услуги од општ интерес

Macedonian

Version: n/a

услуги од јавен интерес

Version: n/a

услуги од општ економски интерес

Version: 4.0

servizzi ta’ interess ġenerali

Maltese

Version: 4.0

usługi interesu ogólnego

Polish

Version: 4.0

serviço de interesse geral

Portuguese

Version: 4.0

serviço de interesse económico geral

Version: 4.0

servicii de interes general

Romanian

Version: 4.0

servicii utilitare

Version: 4.0

услуге од јавног интереса

Serbian

Version: 4.0

služby verejného záujmu

Slovak

Version: 4.0

služby vo verejnom záujme

Version: 4.0

služby všeobecného záujmu

Version: 4.0

storitve splošnega pomena

Slovenian

Version: 4.0

servicio de interés general

Spanish

Version: 4.0

allmännyttiga tjänster

Swedish

Version: 4.0

tjänster i allmänhetens intresse
URI
http://eurovoc.europa.eu/6369
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 11/26/02, last modified 12/16/15