skip to main content
socialpolitik > europeisk socialpolitik > avtal om socialpolitik (EU)
PREFERRED TERM
6253

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

avtal om socialpolitik (EU)  
ENTRY TERMS
  • Version: 3.1

    EG:s avtal om socialpolitik
  • Version: 3.1

    sociala protokollet
SCOPE NOTE
  • Genom Amsterdamfördraget har avtalet om socialpolitik integrerats i fördraget om den Europeiska gemenskapen och bestämmelserna har förstärkts vad gäller lika rättigheter och kampen mot social utslagning.
VERSION
  • 3.1
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

Marrëveshja e Politikës Sociale (BE)

Albanian

Version: 4.4

Споразумение за социална политика (ЕС)

Bulgarian

Version: 3.1

договор за социална политика

Version: 4.4

Sporazum o socijalnoj politici EU-a

Croatian

Version: 4.4

Sporazum o socijalnoj politici Europske unije

Version: 4.4

Sporazum o socijalnoj politici

Version: 4.4

Úmluva o sociální politice (EU)

Czech

Version: 3.1

Protokol o sociální politice

Version: 3.1

Dohoda o sociální politice

Version: 3.1

Úmluva o sociální politice

Version: 4.4

EU's socialaftale

Danish

Version: 3.1

socialprotokollen

Version: 3.1

EF's socialaftale

Version: 4.4

sociaal akkoord (EU)

Dutch

Version: 3.1

sociaal protocol

Version: 3.1

sociale overeenkomst

Version: 4.4

Social Policy Agreement (EU)

English

Version: 3.1

Social Protocol

Version: 3.1

Social Policy Agreement

Version: 4.4

sotsiaalpoliitika kokkulepe (EL)

Estonian

Version: 3.1

sotsiaalprotokoll

Version: 3.1

sotsiaalpoliitika kokkulepe

Version: 4.4

sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus (EU)

Finnish

Version: 3.1

sosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus

Version: 3.1

sosiaalipolitiikkaa koskeva pöytäkirja

Version: 4.4

accord social (UE)

French

Version: 3.1

accord social (CE)

Version: 3.1

Protocole social

Version: 4.4

Abkommen über die Sozialpolitik (EU)

German

Version: 3.1

Protokoll über die Sozialpolitik

Version: 3.1

Abkommen über die Sozialpolitik

Version: 4.4

κοινωνική συμφωνία (ΕE)

Greek

Version: 3.1

Κοινωνικό Σύμφωνο (ΕΚ)

Version: 3.1

Κοινωνικό Πρωτόκολλο

Version: 4.4

szociálpolitikai megállapodás (EU)

Hungarian

Version: 3.1

szociálpolitikai jegyzőkönyv

Version: 3.1

Megállapodás a szociálpolitikáról

Version: 3.1

szociálpolitikai megállapodás

Version: 3.1

Jegyzőkönyv a szociálpolitikáról

Last modified: 2016-06-13

Version: 3.1

Translation expected

Irish

Version: 4.4

accordo sociale (UE)

Italian

Version: 3.1

accordo sociale (CE)

Version: 3.1

protocollo sociale

Version: 4.4

sociālais nolīgums (ES)

Latvian

Version: 3.1

Sociālās politikas nolīgums

Version: 3.1

Sociālais protokols

Version: 4.4

socialinis susitarimas (ES)

Lithuanian

Version: 3.1

socialinis protokolas

Version: 3.1

Socialinės politikos susitarimas

Version: n/a

Спогодба за социјална политика (ЕУ)

Macedonian

Version: n/a

Социјална повелба

Version: 4.4

ftehim soċjali (UE)

Maltese

Version: 4.4

Porozumienie w sprawie polityki społecznej (UE)

Polish

Version: 3.1

porozumienie o polityce społecznej

Version: 4.4

acordo social (UE)

Portuguese

Version: 3.1

Acordo Social (CE)

Version: 3.1

Protocolo Social

Version: 4.4

acord social (UE)

Romanian

Version: 3.1

protocol social

Version: 3.1

acord social Comunitatea Europeană

Last modified: 2016-04-27

Version: 3.1

Споразум о социјалној политици

Serbian

Version: 4.4

dohoda o sociálnej politike (EÚ)

Slovak

Version: 3.1

dohoda o sociálnej politike

Version: 4.4

sporazum o socialni politiki (EU)

Slovenian

Version: 3.1

sporazum o socialni politiki

Version: 4.4

acuerdo social (UE)

Spanish

Version: 3.1

protocolo social

Version: 3.1

acuerdo social
URI
http://eurovoc.europa.eu/6253
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1999-10-02, last modified 2016-06-13