skip to main content
procedurë doganore e BE-së > procedurë doganore me pezullim takse > regjimi i përpunimit nën kontroll doganor
PREFERRED TERM
5935

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

regjimi i përpunimit nën kontroll doganor  
DEFINITION
  • Procedurë e cila u jep mundësi mallrave që nuk janë nga Komuniteti, të përpunohen pa iu nënshtruar taksave të importit ose masave të politikës për tregtinë. Produktet që dalin nga ky përpunim hidhen në treg, por u nënshtrohen taksave të zakonshme mbi importin.
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

преработване под митнически контрол

Bulgarian

Version: n/a

prerada pod carinskim nadzorom

Croatian

Version: n/a

zpracování pod celní kontrolou

Czech

Version: n/a

forarbejdning under toldkontrol

Danish

Version: n/a

behandeling onder douanetoezicht

Dutch

Version: n/a

processing under customs control

English

Version: n/a

töötlemine tollikontrolli all

Estonian

Version: n/a

tullivalvonnassa tapahtuva valmistus

Finnish

Version: n/a

transformation sous douane

French

Version: n/a

Umwandlung unter zollamtlicher Überwachung

German

Version: n/a

μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο

Greek

Version: n/a

vámfelügyelet melletti feldolgozás

Hungarian

Last modified: 2016-06-10

Created: 2016-06-10

Version: n/a

Translation expected

Irish

Version: n/a

trasformazione sotto controllo doganale

Italian

Version: n/a

muitas kontrolēta apstrāde

Latvian

Version: n/a

pārstrāde muitas kontrolē

Version: n/a

muitinės kontroliuojamas perdirbimas

Lithuanian

Version: n/a

преработка под царински надзор

Macedonian

Version: n/a

преработка под царинска контрола

Version: n/a

преработка на стока под царински надзор

Version: n/a

proċessar bil-kontrolli doganali

Maltese

Version: n/a

przetwarzanie pod kontrolą celną

Polish

Version: n/a

transformação sob controlo aduaneiro

Portuguese

Version: n/a

prelucrarea în vamă a mărfurilor noncomunitare

Romanian

Version: n/a

прерада под царинским надзором

Serbian

Version: n/a

spracovanie pod colnou kontrolou

Slovak

Version: n/a

predelava pod carinskim nadzorom

Slovenian

Version: n/a

transformación en aduana

Spanish

Version: n/a

régimen de transformación en aduana

Version: n/a

bearbetning under tullkontroll

Swedish

URI
http://eurovoc.europa.eu/5935
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95, last modified 6/10/16