skip to main content
žaloba > žaloba podaná na Súdny dvor (EÚ) > žaloba o neplatnosť (EÚ)
PREFERRED TERM
5837

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

žaloba o neplatnosť (EÚ)  
DEFINITION
  • Konanie, ktoré Súdnemu dvoru EÚ umožňuje kontrolovať zákonnosť aktov prijatých európskymi inštitúciami, orgánmi alebo organizáciami a zrušiť príslušný akt, pokiaľ Súdny dvor rozhodne, že tento je v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie.
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    žaloba na zrušenie rozhodnutia orgánu ES
  • Version: n/a

    žaloba o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia orgánov ES
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

padi për anulim (BE)

Albanian

Version: n/a

padi për anulim të një vendimi të KE-së

Version: n/a

padi për pavlefshmëri të një vendimi të KE-së

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

иск за отмяна (EC)

Bulgarian

Version: n/a

жалба за анулиране на решение на ЕО

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

tužba za poništenje (EU)

Croatian

Version: n/a

zahtjev za poništenje odluke EU-a

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

tužba za utvrđenje ništetnosti

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

žaloba na neplatnost (EU)

Czech

Version: n/a

žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ES

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

annullationssøgsmål (EU)

Danish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

beroep tot nietigverklaring (EU)

Dutch

Version: n/a

vordering tot nietigverklaring

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

action for annulment (EU)

English

Version: n/a

action for annulment of an EC decision

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

proceedings for annulment (EU)

Version: n/a

action to have an EC decision declared void

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

tühistamishagi (EL)

Estonian

Version: n/a

EÜ otsuse tühistamise hagi

Version: n/a

EÜ otsuse kehtetuks tunnistamise hagi

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

kumoamiskanne (EU)

Finnish

Version: n/a

kanne, jolla EY:n päätös julistetaan mitättömäksi

Version: n/a

EY:n päätöstä koskeva kumoamiskanne

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

recours en annulation (UE)

French

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

EU-Nichtigkeitsklage

German

Version: n/a

Klage auf Aufhebung einer rechtswidrigen Verwaltungsmaßnahme

Last modified: 2015-09-25

Version: n/a

προσφυγή ακυρώσεως (EE)

Greek

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

megsemmisítés iránti kereset (EU)

Hungarian

Version: n/a

EK-határozat semmissé nyilvánítása iránti kereset

Version: n/a

EK-határozat megsemmisítése iránti kereset

Version: n/a

EK semmisségi kereset

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

caingean le haghaidh neamhniú (AE)

Irish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

imeachtaí le haghaidh neamhniú (AE)

Last modified: 2015-09-25

Version: n/a

ricorso per annullamento (UE)

Italian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

prasība atcelt tiesību aktu (ES)

Latvian

Version: n/a

prasība pasludināt EK lēmumu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža

Version: n/a

prasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

ieškinys dėl panaikinimo (ES)

Lithuanian

Version: n/a

ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo

Version: n/a

барање за поништување одлука на ЕУ

Macedonian

Version: n/a

поведување постапка за ништовност на одлука на ЕУ

Version: n/a

тужба за поништување акт на ЕУ

Version: n/a

првостепена надлежност на европска институција

Version: n/a

поведување постапка за ништовност на акт на ЕУ

Version: n/a

барање за ништовност

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

rikorsi għal annullament (UE)

Maltese

Version: n/a

azzjoni għat-tħassir ta’ deċiżjoni tal-KE

Last modified: 2015-09-25

Version: n/a

Skarga o stwierdzenie nieważności (UE)

Polish

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

recurso de anulação (UE)

Portuguese

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

acțiune în anulare (UE)

Romanian

Version: n/a

recurs în anularea unei decizii a CE

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

Version: n/a

тужба за поништај одлуке ЕУ

Serbian

Version: n/a

тужба за поништај одлуке ЕЗ

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

ničnostna tožba (EU)

Slovenian

Version: n/a

tožba za razveljavitev odločitve ES

Last modified: 2016-06-13

Version: n/a

recurso de anulación (EU)

Spanish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: n/a

talan om ogiltigförklaring (EU)

Swedish

Version: n/a

talan om upphävande av ett EG-beslut
URI
http://eurovoc.europa.eu/5837
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 02.10.95, last modified 21.06.16