skip to main content
struktura instytucji > organ decyzyjny (UE)
PREFERRED TERM
5762

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

organ decyzyjny (UE)  
BROADER CONCEPT
SCOPE NOTE
  • Należy stosować do wszystkich podmiotów wchodzących w skład organu UE, które posiadają uprawnienia do podejmowania decyzji.
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

organ vendimmarrës (BE)

Albanian

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

bordi i guvernatorëve (BE)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

komitet drejtues (BE)

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

орган за вземане на решения (ЕС)

Bulgarian

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

орган, оправомощен да взема решения (EC)

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

tijelo za donošenje odluka (EU)

Croatian

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

tijelo s pravom odlučivanja (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

upravno povjerenstvo (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

rozhodovací orgán (EU)

Czech

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

beslutningstagende organ (EU)

Danish

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

besluttende organ (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

styrelsesråd (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

styrelsesudvalg (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

besluitvormend orgaan (EU)

Dutch

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

directie (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

Raad van gouverneurs (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

decision-making body (EU)

English

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

board of governors (UE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

management committee (UE)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

otsuseid tegev organ (EL)

Estonian

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

juhatajate nõukogu (EL)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

päätöksentekoelin (EU)

Finnish

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

johtokunta (EU)

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

organe décisionnel (UE)

French

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

organe de décision (UE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

directoire (UE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

comité de direction (UE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

conseil des gouverneurs (UE)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

Entscheidungsgremium (EU)

German

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

Rat der Gouverneure (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

Direktorium (EU)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

όργανο λήψης αποφάσεων (EE)

Greek

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

επιτροπή διεύθυνσης (ΕΕ)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

διοικούσα επιτροπή (EE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

συμβούλιο των διοικητών (ΕΕ)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

εκτελεστική επιτροπή (ΕΕ)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

döntéshozó szerv (EU)

Hungarian

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

igazgatási bizottság (EU)

Version: n/a

Igazgatóság (EKB)

Version: n/a

Kormányzótanács (EKB)

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

organo decisionale (UE)

Italian

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

comitato di direzione (UE)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

direttorio (UE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

organo di decisione (UE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

consiglio dei governatori (UE)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

lēmējinstance (ES)

Latvian

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

sprendimus priimanti institucija (ES)

Lithuanian

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

valdytojų taryba (ES)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

sprendžiamasis organas (ES)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

valdymo reikalų komitetas (ES)

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

орган за донесување одлуки (ЕУ)

Macedonian

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

орган за одлучување (ЕУ)

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

одбор на гувернери (ЕУ)

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

korp deċiżjonali (UE)

Maltese

Last modified: 2015-10-26

Version: 4.4

korp tat-teħid ta' deċiżjonijiet (UE)

Last modified: 2015-11-17

Version: 4.4

Created: 2015-10-26

órgão decisor (UE)

Portuguese

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

comité executivo (UE)

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

diretório (UE)

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

conselho dos governadores (UE)

Last modified: 2015-11-17

Version: 4.4

Created: 2015-10-26

órgão decisor (UE)

Romanian

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

organ de decizie (UE)

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

comitet de conducere (UE)

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

орган за доношење одлука (ЕУ)

Serbian

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

rozhodovací orgán (EÚ)

Slovak

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

rada guvernérov (EÚ)

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

organ odločanja (EU)

Slovenian

Last modified: 2015-11-16

Created: 2015-10-26

Version: 4.4

órgano rector (UE)

Spanish

Version: n/a

Consejo de Gobierno del BCE

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

Comité de Gobernadores (UE)

Last modified: 2015-11-16

Version: n/a

órgano de decisión (UE)

Version: n/a

órgano rector del BCE

Version: n/a

Consejo General del BCE

Version: n/a

Comité Ejecutivo del BCE

Last modified: 2015-10-26

Version: n/a

beslutande organ (EU)

Swedish

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

styrelse (EU)

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

ledningsorgan (EU)
URI
http://eurovoc.europa.eu/5762
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 15.06.2012, last modified 24.01.2017