skip to main content
PREFERRED TERM
5507

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

komitet regulacyjny (UE)  
DEFINITION
  • Komitet utworzony na podstawie decyzji Rady dotyczącej procedury komitetowej (1999/468/WE), którego zadaniem jest opiniowanie proponowanych przez Komisję aktów wykonawczych, działający w trybie procedury regulacyjnej z art. 5 tej decyzji.
BROADER CONCEPT
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    komitet regulacyjny WE
HISTORY NOTE
  • Decyzja dotycząca procedury komitetowej, z dniem 1.3.2011 r. uchylona i zastąpiona rozporządzeniem dot. procedury komitetowej.
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

komitet rregullator (BE)

Albanian

Version: 4.4

регулаторен комитет (ЕС)

Bulgarian

Version: n/a

Регулаторен комитет на ЕО

Version: 4.4

regulatorni odbor EU-a

Croatian

Version: 4.4

regulatorni odbor EZ-a

Version: 4.4

regulatorni odbor Europske unije

Version: 4.4

regulační výbor (EU)

Czech

Version: n/a

regulační výbor

Version: 4.4

forskriftsudvalg (EU)

Danish

Version: n/a

forskriftsudvalg (EF)

Version: 4.4

regelgevend comité (EU)

Dutch

Version: n/a

regelgevend comité EG

Version: 4.4

regulatory committee (EU)

English

Version: n/a

EC regulatory committee

Version: 4.4

regulatiivkomitee (EL)

Estonian

Version: n/a

EÜ regulatiivkomitee

Version: 4.4

sääntelykomitea (EU)

Finnish

Version: n/a

EY:n sääntelykomitea

Version: 4.4

comité de réglementation (UE)

French

Version: n/a

comité de réglementation (CE)

Version: 4.4

Regelungsausschuss (EU)

German

Version: n/a

Regelungsausschuss

Version: n/a

Regelungsausschuß

Version: 4.4

κανονιστική επιτροπή (ΕΕ)

Greek

Version: n/a

επιτροπή κανονιστικών ρυθμίσεων ΕΚ

Version: 4.4

szabályozási bizottság (EU)

Hungarian

Version: 4.4

szabályozó bizottság (EU)

Version: n/a

EK szabályozási bizottság

Last modified: 2016-06-13

Version: n/a

Translation expected

Irish

Version: 4.4

comitato di regolamentazione (UE)

Italian

Version: n/a

comitato di regolamentazione CE

Version: 4.4

regulatīvā komiteja (ES)

Latvian

Version: n/a

EK Regulatīvā komiteja

Version: 4.4

reglamentavimo komitetas (ES)

Lithuanian

Version: n/a

EB reglamentavimo komitetas

Version: n/a

регулаторен комитет (ЕУ)

Macedonian

Version: n/a

надзорен комитет на ЕЗ

Version: 4.4

kumitat regolatorju (UE)

Maltese

Version: 4.4

comité de regulamentação (UE)

Portuguese

Version: n/a

comité de regulamentação CE

Version: 4.4

comitet de reglementare (UE)

Romanian

Version: n/a

Comitetul de reglementare CE

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

регулативни одбор ЕУ

Serbian

Version: n/a

регулативни одбор ЕЗ

Version: 4.4

regulačný výbor (EÚ)

Slovak

Version: n/a

regulačný výbor ES

Version: 4.4

regulativni odbor (EU)

Slovenian

Version: n/a

regulativni odbor ES

Version: 4.4

comité de reglamentación (UE)

Spanish

Version: n/a

Comité de reglamentación CE

Version: 4.4

tillsynskommitté (EU)

Swedish

Version: n/a

tillsynskommitté (EG)
URI
http://eurovoc.europa.eu/5507
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 27.07.2010, last modified 21.06.2016