skip to main content
EU-institution > Europeiska unionens råd > ordförandeskapstrio
PREFERRED TERM
447604

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

ordförandeskapstrio  
DEFINITION
  • De 28 EU-medlemsstaterna har i viss turordning ordförandeskapet i rådet under sex månader vardera. För att kunna säkerställa kontinuiteten i rådets arbete samarbetar de halvårsvisa på varandra följande ordförandeskapen nära i grupper om tre. Tre sådana ordförandeskap utarbetar ett gemensamt program för rådets verksamhet under en 18-månadersperiod.
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    trio
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

treshe presidenciale

Albanian

Version: n/a

grupi i tre Shteteve Anëtare i krijuar paraprakisht

Version: n/a

ekipi i tre Presidencave

Version: 4.4

тройка председателства

Bulgarian

Version: 4.4

екип от трите председателстващи държави-членки

Version: 4.4

предварително установена група от три държави-членки

Version: 4.4

Predsjednička trojka

Croatian

Version: 4.4

unaprijed utvrđena skupina triju država članica

Version: 4.4

předsednická trojice

Czech

Version: 4.4

tým složený ze tří předsednictví

Version: 4.4

trojice předsednictví

Version: 4.4

formandskabstrio

Danish

Version: 4.4

drievoorzitterschapsteam

Dutch

Version: 4.4

vooraf bepaalde groep van drie lidstaten

Version: 4.4

voorzitterstrio

Version: 4.4

Presidency trio

English

Version: 4.4

pre-established group of three Member States

Version: 4.4

three-presidency team

Version: 4.4

eesistujariikide kolmik

Estonian

Version: 4.4

puheenjohtajakolmikko

Finnish

Version: 4.4

kolmen puheenjohtajavaltion ryhmä

Version: 4.4

kolme puheenjohtajavaltiota

Version: 4.4

trio de Présidences

French

Version: 4.4

Dreiervorsitz

German

Version: 4.4

οι τρεις Προεδρίες

Greek

Version: 4.4

ομάδα των τριών προεδριών

Version: 4.4

προκαθορισμένη ομάδα τριών κρατών μελών

Version: 4.4

elnökségi trió

Hungarian

Version: 4.4

foireann trí Uachtaránacht

Irish

Version: 4.4

trio di presidenza

Italian

Version: 4.4

gruppo predeterminato di tre Stati membri

Version: 4.4

prezidentvalstu trijotne

Latvian

Version: 4.4

triju prezidentvalstu komanda

Version: 4.4

iepriekš izveidota triju dalībvalstu komanda

Version: 4.4

trijų pirmininkausiančių valstybių narių grupė

Lithuanian

Version: n/a

претседателска тројка

Macedonian

Version: n/a

претседателство со Советот на Европската Унија

Version: n/a

тројка на претседателството

Version: 4.4

grupp ta' tliet Presidenzi

Maltese

Version: 4.4

grupp prestabbilit ta' tliet Stati Membri

Version: 4.4

trzy prezydencje

Polish

Version: 4.4

Trio de Presidências

Portuguese

Version: 4.4

grupo pré-determinado de três Estados-Membros

Version: 4.4

três Presidências sucessivas

Version: 4.4

trio de preşedinţii

Romanian

Version: 4.4

grup prestabilit de trei state membre

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-02

Version: 4.4

Translation expected

Serbian

Version: 4.4

trojica predsedníctiev

Slovak

Version: 4.4

tím zložený z troch predsedníctiev

Version: 4.4

vopred určená skupina troch členských štátov

Version: 4.4

trojno predsedstvo

Slovenian

Version: 4.4

trojka predsedstev

Version: 4.4

trio predsedstev

Version: 4.4

predsedstvena trojka

Version: 4.4

predsedstveni trio

Version: 4.4

Trío de Presidencias

Spanish

Version: 4.4

trío presidencial

Version: 4.4

equipo de tres Presidencias consecutivas
URI
http://eurovoc.europa.eu/447604
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 2011-05-06, last modified 2015-12-07