skip to main content
organ (EU) > forvaltningsorgan
PREFERRED TERM
441001

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

forvaltningsorgan  
DEFINITION
 • Forvaltningsorganerne har status som juridiske personer og oprettes af Kommissionen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1) med henblik på at overlade gennemførelsen af visse opgaver vedrørende et eller flere EU-programmer. Disse agenturer oprettes for et bestemt tidsrum.
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-25

  Version: 4.4

  CHAFEA
 • Version: 4.4

  EACEA
 • Version: 4.4

  EACI
 • Version: 4.4

  EAHC
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  EASME
 • Version: 4.4

  ERCEA
 • Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd
 • Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-25

  Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer
 • Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Forskning
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk
 • Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder
 • Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere
 • Version: 4.4

  Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  INEA
 • Version: 4.4

  REA
 • Version: 4.4

  TEN-T EA
SCOPE NOTE
 • Kombineres med organets kompetenceområder.
VERSION
 • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

agjenci ekzekutive

Albanian

Version: n/a

Изпълнителна агенция

Bulgarian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Version: 4.4

Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Version: 4.4

izvršna agencija

Croatian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Izvršna agencija za zdravlje i potrošače

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu

Version: 4.4

Izvršna agencija za tržišno natjecanje i inovacije

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Izvršna agencija za transeuropske prometne mreže

Version: 4.4

Izvršna agencija europskoga istraživačkog vijeća

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvršna agencija za inovacije i mreže

Version: 4.4

Izvršna agencija za istraživanje

Version: 4.4

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

Version: n/a

výkonná agentura

Czech

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

CHAFEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentura pro inovace a sítě

Version: 4.4

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

Version: 4.4

Výkonná agentura pro výzkum

Version: n/a

uitvoerend agentschap

Dutch

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap Onderzoek

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Easme

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken

Version: 4.4

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur

Version: n/a

executive agency

English

Version: 4.4

Executive Agency for Competitiveness and Innovation

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

Research Executive Agency

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Executive Agency for Health and Consumers

Version: 4.4

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

European Research Council Executive Agency

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Trans-European Transport Network Executive Agency

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovation and Networks Executive Agency

Version: n/a

rakendusamet

Estonian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

Version: 4.4

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Teadusuuringute Rakendusamet

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Version: 4.4

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet

Version: 4.4

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet

Version: 4.4

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus

Version: n/a

toimeenpanovirasto

Finnish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

tutkimuksen toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto

Version: 4.4

kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto

Version: n/a

agence exécutive

French

Version: 4.4

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Agence exécutive pour la recherche

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Agence exécutive pour la santé et les consommateurs

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

Version: 4.4

Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation

Version: 4.4

EACI

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Version: n/a

Exekutivagentur

German

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Exekutivagentur für die Forschung

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Exekutivagentur für Innovation und Netze

Version: 4.4

Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher

Version: 4.4

Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats

Version: 4.4

Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz

Version: n/a

εκτελεστικός οργανισμός

Greek

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές

Version: n/a

végrehajtó ügynökség

Hungarian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Kutatási Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége

Version: 4.4

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége

Version: 4.4

Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

CHAFEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

gníomhaireacht feidhmiúcháin

Irish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Taighde

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Clos-Amhairc agus Cultúir

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Ghréasáin Iompair Thras-Eorpaigh

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Líonra Iompair Tras-Eorpach

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin do Chomhairle Eorpach an Taighde

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuálaíocht

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus Tomhaltóirí

Version: n/a

agenzia esecutiva

Italian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la ricerca

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Version: n/a

izpildaģentūra

Latvian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Eiropas Transporta tīklu izpildaģentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Version: 4.4

Pētniecības izpildaģentūra

Version: 4.4

Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Veselības un patērētāju izpildaģentūra

Version: 4.4

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

Version: n/a

vykdomoji įstaiga

Lithuanian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Version: 4.4

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga

Version: 4.4

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji agentūra

Version: 4.4

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Version: n/a

извршна агенција

Macedonian

Version: n/a

Извршна агенција за здравство и заштита на потрошувачи

Version: n/a

помошни тела на Европската Унија

Version: n/a

Извршна агенција за конкурентност и иновации

Version: n/a

Извршна агенција за трансевропската транспортна мрежа

Version: 4.4

aġenzija eżekuttiva

Maltese

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa,l-Agrikoltura u l-Ikel

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA
EERCEA

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji

Version: n/a

agencja wykonawcza

Polish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Version: 4.4

EAHC

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Version: n/a

agência executiva

Portuguese

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agência de Execução para a Inovação e as Redes

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Agência de Execução para a Investigação

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agência de Execução da Rede Transeuropeia de Transportes

Version: 4.4

Agência de Execução para a Competitividade e a Inovação

Version: 4.4

Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura

Version: n/a

agência de execução

Version: 4.4

Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação

Version: n/a

agenție executivă

Romanian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Cercetare

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

Translation expected

Serbian

Version: n/a

výkonná agentúra

Slovak

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre výskum

Version: 4.4

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre inovácie a siete

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Version: 4.4

izvajalska agencija

Slovenian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Version: 4.4

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike

Version: 4.4

Izvajalska agencija za raziskave

Version: 4.4

Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Version: 4.4

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Version: n/a

agencia ejecutiva

Spanish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Investigación

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación

Version: n/a

genomförandeorgan

Swedish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

Version: 4.4

Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet

Version: 4.4

Genomförandeorganet för forskning

Version: 4.4

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Easme

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Genomförandeorganet för innovation och nätverk

Version: 4.4

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation
URI
http://eurovoc.europa.eu/441001
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 27/08/2010, last modified 27/04/2016