skip to main content
akt EÚ > nariadenie (EÚ) > delegované nariadenie
PREFERRED TERM
440710

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

delegované nariadenie  
DEFINITION
  • Delegované akty dopĺňajú alebo menia a určité prvky legislatívneho aktu, ktoré nie sú podstatné. Tieto akty prijíma Komisia pod dohľadom zákonodárcu (Európsky parlament a/alebo Rada Európskej únie), ktorý môže kedykoľvek rozhodnúť o zrušení svojho delegovania (článok 290 ZFEÚ).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    delegované nariadenie Komisie
HISTORY NOTE
  • Termín zavedený v Lisabonskej zmluve (1. 12. 2009).
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

rregullore e deleguar

Albanian

Version: n/a

Rregullore e deleguar e Komisionit

Version: 4.4

делегиран регламент

Bulgarian

Version: 4.4

делегиран регламент на Комисията

Version: 4.4

delegirana uredba

Croatian

Version: 4.4

delegirana uredba Komisije

Version: 4.4

nařízení v přenesené pravomoci

Czech

Version: 4.4

nařízení Komise v přenesené pravomoci

Version: 4.4

delegeret forordning

Danish

Version: 4.4

Kommissionens delegerede forordninger

Version: 4.4

gedelegeerde verordening

Dutch

Version: 4.4

gedelegeerde verordening van de Commissie

Version: 4.4

delegated regulation

English

Version: 4.4

Commission delegated regulation

Version: 4.4

delegeeritud määrus

Estonian

Version: 4.4

komisjoni delegeeritud määrus

Version: 4.4

delegoitu asetus

Finnish

Version: 4.4

komission delegoitu asetus

Version: 4.4

règlement délégué

French

Version: 4.4

règlement délégué de la Commission

Version: 4.4

delegierte Verordnung

German

Version: 4.4

Delegierte Verordnung der Kommission

Version: 4.4

κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός

Greek

Version: 4.4

πράξη κατ' εξουσιοδότηση

Version: 4.4

κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής

Version: 4.4

felhatalmazáson alapuló rendelet

Hungarian

Version: 4.4

a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

Version: 4.4

rialachán tarmligthe

Irish

Version: 4.4

rialachán ón gCoimisiún arna tharmligean

Version: 4.4

regolamento delegato

Italian

Version: 4.4

regolamento delegato della Commissione

Version: 4.4

deleģēta regula

Latvian

Version: 4.4

Komisijas deleģētā regula

Version: 4.4

deleguotas reglamentas

Lithuanian

Version: 4.4

Komisijos deleguotasis reglamentas

Version: n/a

делегирана регулатива

Macedonian

Version: n/a

регулатива за изменување и дополнување

Version: n/a

регулатива делегирана на Комисијата

Version: 4.4

regolament delegat

Maltese

Version: 4.4

regolament delegat tal-Kummissjoni

Version: 4.4

rozporządzenie delegowane

Polish

Version: 4.4

rozporzadzenie delegowane Komisji

Version: 4.4

regulamento delegado

Portuguese

Version: 4.4

regulamento delegado da Comissão

Version: 4.4

regulament delegat

Romanian

Version: 4.4

regulament delegat al Comisiei

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

делегирана уредба

Serbian

Version: 4.4

delegirana uredba

Slovenian

Version: 4.4

delegirana uredba Komisije

Version: 4.4

Reglamento delegado

Spanish

Version: 4.4

reglamento delegado de la Comisión

Version: 4.4

delegerad förordning

Swedish

Version: 4.4

kommissionens delegerade förordning
URI
http://eurovoc.europa.eu/440710
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 25.08.10, last modified 27.04.16