skip to main content
akt EÚ > smernica (EÚ) > vykonávacia smernica
PREFERRED TERM
440631

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

vykonávacia smernica  
DEFINITION
  • Smernica prijatá Komisiou alebo Radou v súlade s vykonávacími právomocami, ktoré sú im zverené legislatívnym aktom (článok 291 ZFEÚ).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    vykonávacia smernica Komisie
  • Version: 4.4

    vykonávacia smernica Rady
HISTORY NOTE
  • Termín zavedený v Lisabonskej zmluve (1. 12. 2009).
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

direktivë zbatuese

Albanian

Version: n/a

direktivë zbatuese e Këshillit

Version: n/a

direktivë zbatuese e Komisionit

Version: 4.4

директива за изпълнение

Bulgarian

Version: 4.4

директива за изпълнение на Съвета

Version: 4.4

директива за изпълнение на Комисията

Version: 4.4

provedbena direktiva

Croatian

Version: 4.4

provedbena direktiva Vijeća

Version: 4.4

provedbena direktiva Komisije

Version: 4.4

prováděcí směrnice

Czech

Version: 4.4

prováděcí směrnice Komise

Version: 4.4

prováděcí směrnice Rady

Version: 4.4

gennemførelsesdirektiv

Danish

Version: 4.4

Rådets gennemførelsesdirektiver

Version: 4.4

Kommissionens gennemførelsesdirektiver

Version: 4.4

uitvoeringsrichtlijn

Dutch

Version: 4.4

uitvoeringsrichtlijn van de Commissie

Version: 4.4

uitvoeringsrichtlijn van de Raad

Version: 4.4

implementing directive

English

Version: 4.4

Commission implementing directive

Version: 4.4

Council implementing directive

Version: 4.4

rakendusdirektiiv

Estonian

Version: 4.4

komisjoni rakendusdirektiiv

Version: 4.4

nõukogu rakendusdirektiiv

Version: 4.4

täytäntöönpanodirektiivi

Finnish

Version: 4.4

komission täytäntöönpanodirektiivi

Version: 4.4

neuvoston täytäntöönpanodirektiivi

Version: 4.4

directive d'exécution

French

Version: 4.4

directive d'exécution du Conseil

Version: 4.4

directive d'exécution de la Commission

Version: 4.4

Durchführungsrichtlinie

German

Version: 4.4

Durchführungsrichtlinie der Kommission

Version: 4.4

Durchführungsrichtlinie des Rates

Version: 4.4

εκτελεστική οδηγία

Greek

Version: 4.4

εκτελεστική οδηγία της Επιτροπής

Version: 4.4

εκτελεστική οδηγία του Συμβουλίου

Version: 4.4

végrehajtási irányelv

Hungarian

Version: 4.4

a Tanács végrehajtási irányelve

Version: 4.4

a Bizottság végrehajtási irányelve

Version: 4.4

treoir cur chun feidhme

Irish

Version: 4.4

treoir cur chun feidhme ón gCoimisiún

Version: 4.4

treoir cur chun feidhme ón gComhairle

Version: 4.4

direttiva di esecuzione

Italian

Version: 4.4

direttiva di esecuzione della Commissione

Version: 4.4

direttiva di esecuzione del Consiglio

Version: 4.4

īstenošanas direktīva

Latvian

Version: 4.4

Padomes īstenošanas direktīva

Version: 4.4

Komisijas īstenošanas direktīva

Version: 4.4

įgyvendinimo direktyva

Lithuanian

Version: 4.4

Komisijos įgyvendinimo direktyva

Version: 4.4

Tarybos įgyvendinimo direktyva

Version: n/a

директива за спроведување

Macedonian

Version: n/a

директива за извршување

Version: n/a

директива за имплементација на Европската комисија

Version: n/a

директива за имплементација на Советот на ЕУ

Version: n/a

директива за спроведување на Европската комисија

Version: n/a

директива за спроведување на Советот на ЕУ

Version: 4.4

direttiva ta' implimentazzjoni

Maltese

Version: 4.4

direttiva ta' implimentazzjoni tal-Kunsill

Version: 4.4

direttiva ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni

Version: 4.4

dyrektywa wykonawcza

Polish

Version: 4.4

dyrektywa wykonawcza Rady

Version: 4.4

dyrektywa wykonawcza Komisji

Version: 4.4

diretiva de execução

Portuguese

Version: 4.4

diretiva de execução do Conselho

Version: 4.4

diretiva de execução da Comissão

Version: 4.4

directiva de execução

Version: 4.4

directivă de punere în aplicare

Romanian

Version: 4.4

directivă de punere în aplicare a Consiliului

Version: 4.4

directivă de punere în aplicare a Comisiei

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

спроведбена директива

Serbian

Version: 4.4

izvedbena direktiva

Slovenian

Version: 4.4

izvedbena direktiva Sveta

Version: 4.4

izvedbena direktiva Komisije

Version: 4.4

directiva de ejecución

Spanish

Version: 4.4

directiva de ejecución de la Comisión

Version: 4.4

directiva de ejecución del Consejo

Version: 4.4

genomförandedirektiv

Swedish

Version: 4.4

rådets genomförandedirektiv

Version: 4.4

kommissionens genomförandedirektiv
URI
http://eurovoc.europa.eu/440631
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 25.08.10, last modified 27.04.16