skip to main content
škodlivý faktor > nebezpečná látka
PREFERRED TERM
4308

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

nebezpečná látka  
DEFINITION
  • Látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá týkajúce sa fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 1272/2008 (nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    nebezpečný výrobok
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

substancë e rrezikshme

Albanian

Version: n/a

produkt i rrezikshëm

Version: n/a

опасна субстанция

Bulgarian

Version: n/a

opasna tvar

Croatian

Version: n/a

opasna roba

Version: n/a

opasna kemikalija

Version: n/a

opasan proizvod

Version: n/a

nebezpečná látka

Czech

Version: n/a

nebezpečný produkt

Version: n/a

registrace chemických látek

Version: n/a

farligt stof

Danish

Version: n/a

farligt produkt

Version: n/a

skadeligt stof

Version: n/a

gevaarlijke stof

Dutch

Version: n/a

gevaarlijk preparaat

Version: n/a

gevaarlijk product

Version: n/a

dangerous substance

English

Version: n/a

dangerous product

Version: n/a

ohtlik aine

Estonian

Version: n/a

ohtlik toode

Version: n/a

vaarallinen aine

Finnish

Version: n/a

vaarallinen tuote

Version: n/a

substance dangereuse

French

Version: n/a

produit dangereux

Version: n/a

gefährlicher Stoff

German

Version: n/a

επικίνδυνη ουσία

Greek

Version: n/a

βλαβερή ουσία

Version: n/a

τοξικό προϊόν

Version: n/a

επικίνδυνο προϊόν

Version: n/a

veszélyes anyag

Hungarian

Version: n/a

sostanza pericolosa

Italian

Version: n/a

prodotto pericoloso

Version: n/a

sostanza dannosa

Version: n/a

sostanza nociva

Version: n/a

bīstamā viela

Latvian

Version: n/a

bīstams produkts

Version: n/a

pavojingoji medžiaga

Lithuanian

Version: n/a

pavojingasis produktas

Version: n/a

pavojingasis gaminys

Version: n/a

опасна супстанција

Macedonian

Version: n/a

запаливи цврсти материи

Version: n/a

опасни стоки

Version: n/a

самозапаливи материи

Version: n/a

запаливи течности

Version: n/a

експлозивни материи и предмети

Version: n/a

опасни хемикалии

Version: n/a

sustanza perikoluża

Maltese

Version: n/a

substancja niebezpieczna

Polish

Version: n/a

substância perigosa

Portuguese

Version: n/a

produto perigoso

Version: n/a

substanțe periculoase

Romanian

Version: n/a

produs periculos

Version: n/a

опасна материја

Serbian

Version: n/a

nevarna snov

Slovenian

Version: n/a

sustancia peligrosa

Spanish

Version: n/a

producto peligroso

Version: n/a

farligt ämne

Swedish

Version: n/a

farlig produkt
URI
http://eurovoc.europa.eu/4308
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 02.10.95, last modified 19.06.17