skip to main content
akt EÚ > nariadenie (EÚ) > vykonávacie nariadenie
PREFERRED TERM
4023

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

vykonávacie nariadenie  
DEFINITION
  • Nariadenie prijaté Komisiou alebo Radou v súlade s vykonávacími právomocami, ktoré sú im zverené legislatívnym aktom (článok 291 ZFEÚ).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    vykonávacie nariadenie Komisie
  • Version: 4.4

    vykonávacie nariadenie Rady
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

Rregullore zbatuese

Albanian

Version: n/a

rregullore zbatimi

Version: n/a

Rregullore zbatimi e Këshillit

Version: n/a

Rregullore zbatimi e Komisionit

Version: n/a

регламент за изпълнение

Bulgarian

Version: 4.4

регламент за изпълнение на Съвета

Version: 4.4

регламент за изпълнение на Комисията

Version: n/a

provedbena uredba

Croatian

Version: n/a

provedbena uredba Vijeća

Version: n/a

provedbena uredba Komisije

Version: n/a

prováděcí nařízení

Czech

Version: 4.4

prováděcí nařízení Komise

Version: 4.4

prováděcí nařízení Rady

Version: n/a

gennemførelsesforordning

Danish

Version: 4.4

Kommissionens gennemførelsesforordninger

Version: 4.4

Rådets gennemførelsesforordninger

Version: n/a

uitvoeringsverordening

Dutch

Version: 4.4

uitvoeringsverordening van de Commissie

Version: 4.4

uitvoeringsverordening van de Raad

Version: n/a

implementing Regulation

English

Version: 4.4

Commission Implementing Regulation

Version: 4.4

Council Implementing Regulation

Version: n/a

rakendusmäärus

Estonian

Version: 4.4

komisjoni rakendusmäärus

Version: 4.4

nõukogu rakendusmäärus

Version: n/a

täytäntöönpanoasetus

Finnish

Version: 4.4

neuvoston täytäntöönpanoasetus

Version: 4.4

komission täytäntöönpanoasetus

Version: n/a

règlement d'exécution

French

Version: 4.4

règlement d'exécution du Conseil

Version: 4.4

règlement d'exécution de la Commission

Version: n/a

Durchführungsverordnung

German

Version: 4.4

Durchführungsverordnung des Rates

Version: 4.4

Durchführungsverordnung der Kommission

Version: n/a

εκτελεστικός κανονισμός

Greek

Version: 4.4

εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής

Version: 4.4

εκτελεστικός κανονισμός του Συμβουλίου

Version: n/a

végrehajtási rendelet

Hungarian

Version: 4.4

a Tanács végrehajtási rendelete

Version: 4.4

a Bizottság végrehajtási rendelete

Version: n/a

rialachán feidhmiúcháin

Irish

Version: 4.4

rialachán cur chun feidhme ón gCoimisiún

Version: 4.4

rialachán cur chun feidhme ón gComhairle

Version: n/a

regolamento di esecuzione

Italian

Version: 4.4

regolamento di esecuzione della Commissione

Version: 4.4

regolamento di esecuzione del Consiglio

Version: n/a

regolamento d'attuazione

Version: n/a

īstenošanas regula

Latvian

Version: 4.4

Komisijas īstenošanas regula

Version: 4.4

Padomes īstenošanas regula

Version: n/a

įgyvendinimo reglamentas

Lithuanian

Version: 4.4

Komisijos įgyvendinimo reglamentas

Version: 4.4

Tarybos įgyvendinimo reglamentas

Version: n/a

регулатива за спроведување

Macedonian

Version: n/a

Регулатива за спроведување на Советот

Version: n/a

Регулатива за спроведување на Комисијата

Version: n/a

regolament ta' implimentazzjoni

Maltese

Version: 4.4

regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill

Version: 4.4

regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni

Version: n/a

rozporządzenie wykonawcze

Polish

Version: 4.4

rozporządzenie wykonawcze Komisji

Version: 4.4

rozporządzenie wykonawcze Rady

Version: n/a

regulamento de execução

Portuguese

Version: 4.4

regulamento de execução da Comissão

Version: 4.4

regulamento de execução do Conselho

Version: n/a

regulament de punere în aplicare

Romanian

Version: 4.4

regulament de punere în aplicare al Consiliului

Version: 4.4

regulament de punere în aplicare al Comisiei

Last modified: 2016-04-27

Version: n/a

спроведбена уредба

Serbian

Version: n/a

izvedbena uredba

Slovenian

Version: 4.4

izvedbena uredba Sveta

Version: 4.4

izvedbena uredba Komisije

Version: n/a

reglamento de ejecución

Spanish

Version: 4.4

reglamento de ejecución del Consejo

Version: 4.4

reglamento de ejecución de la Comisión

Version: n/a

genomförandeförordning

Swedish

Version: 4.4

kommissionens genomförandeförordning

Version: 4.4

rådets genomförandeförordning
URI
http://eurovoc.europa.eu/4023
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 15.06.12, last modified 27.04.16