skip to main content
handeling van de EU > besluit (EU)
PREFERRED TERM
349

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

besluit (EU)  
DEFINITION
 • Een besluit is verbindend in al zijn onderdelen. Indien adressaten worden vermeld, is het alleen voor hen verbindend (Artikel 288 VWEU).
BROADER CONCEPT
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
 • Version: n/a

  beschikking van de Commissie
 • Version: n/a

  beschikking van de Raad
 • Version: 4.4

  besluit van de Europese Centrale Bank
 • Version: 4.4

  besluit van de Europese Raad
 • Version: 4.4

  besluit van het Europees Parlement
 • Version: n/a

  EG-beschikking
SCOPE NOTE
 • Verbinden met de betrokken Instelling.
HISTORY NOTE
 • Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lisabon (1.12.2009) hoeft een besluit niet meer noodzakelijk een adressaat aan te geven. Besluiten hebben daarmee een ruimere werkingssfeer gekregen en met name ook alle voorafgaande instrumenten op het gebied van het GBVB vervangen.
VERSION
 • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

vendim (BE)

Albanian

Version: 4.4

решение (ЕС)

Bulgarian

Version: n/a

решение на Съвета

Version: n/a

решение на Комисията

Last modified: 2015-12-07

Version: 4.4

решение на Европейския парламент

Version: n/a

решение на Общност

Version: 4.4

решение на Европейския съвет

Version: 4.4

решение на Европейската централна банка

Version: 4.4

odluka EU-a

Croatian

Version: 4.4

odluka Europskoga parlamenta

Version: 4.4

odluka Europske središnje banke

Version: 4.4

odluka Zajednice

Version: 4.4

odluka Vijeća

Version: 4.4

odluka Komisije

Version: 4.4

odluka Europske unije

Version: 4.4

rozhodnutí (EU)

Czech

Version: 4.4

rozhodnutí Evropské centrální banky

Version: n/a

rozhodnutí Komise

Version: 4.4

rozhodnutí Evropské rady

Version: 4.4

rozhodnutí Evropského parlamentu

Version: n/a

rozhodnutí Rady

Version: n/a

rozhodnutí Společenství

Version: 4.4

EU-afgørelse

Danish

Version: 4.4

Det Europæiske Råds afgørelse

Version: 4.4

Den Europæiske Centralbanks afgørelse

Version: n/a

fællesskabsafgørelse

Version: n/a

fællesskabsbeslutning

Version: 4.4

Europa-Parlamentets afgørelse

Version: n/a

rådsafgørelse

Version: n/a

kommissionsbeslutning

Version: n/a

rådsbeslutning

Version: n/a

kommissionsafgørelse

Version: 4.4

decision (EU)

English

Version: 4.4

decision of the European Council

Version: 4.4

decision of the European Central Bank

Version: 4.4

decision of the European Parliament

Version: n/a

Council Decision

Version: 4.4

European Council decision

Version: n/a

Community decision

Version: n/a

Commission Decision

Version: 4.4

otsus (EL)

Estonian

Version: n/a

komisjoni otsus

Version: 4.4

Euroopa Keskpanga otsus

Version: n/a

ühenduse otsus

Version: 4.4

Euroopa Parlamendi otsus

Version: n/a

nõukogu otsus

Version: 4.4

Euroopa Ülemkogu otsus

Version: 4.4

päätös (EU)

Finnish

Version: n/a

komission päätös

Version: n/a

yhteisön päätös

Version: 4.4

Euroopan keskuspankin päätös

Version: n/a

neuvoston päätös

Version: 4.4

Eurooppa-neuvoston päätös

Version: 4.4

Euroopan parlamentin päätös

Version: 4.4

décision (UE)

French

Version: 4.4

décision du Parlement européen

Version: 4.4

décision du Conseil européen

Version: n/a

décision du Conseil

Version: 4.4

décision de la Banque centrale européenne

Version: n/a

décision de la Commission

Version: n/a

décision communautaire

Version: 4.4

Beschluss (EU)

German

Version: n/a

Entscheidung der Kommission

Version: 4.4

Beschluss der Europäischen Zentralbank

Version: 4.4

Beschluss des Europäischen Parlaments

Version: 4.4

Beschluss des Europäischen Rates

Version: n/a

Entscheidung des Rates

Version: 4.4

Beschluss des Rates

Version: n/a

Beschluss der Gemeinschaft

Version: n/a

Entscheidung der Gemeinschaft

Version: 4.4

απόφαση (ΕE)

Greek

Version: 4.4

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Version: n/a

απόφαση του Συμβουλίου

Version: n/a

κοινοτική απόφαση

Version: n/a

απόφαση της Επιτροπής

Version: 4.4

απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Version: 4.4

απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Version: 4.4

határozat (EU)

Hungarian

Version: n/a

tanácsi határozat

Version: n/a

közösségi határozat

Version: 4.4

az Európai Tanács határozata

Version: 4.4

az Európai Központi Bank határozata

Version: 4.4

az Európai Parlament határozata

Version: n/a

a Tanács határozata

Version: n/a

bizottsági határozat

Version: n/a

a Bizottság határozata

Version: 4.4

decisione (UE)

Italian

Version: 4.4

decisione della Banca centrale europea

Version: n/a

decisione della Commissione

Version: n/a

decisione comunitaria

Version: 4.4

decisione del Parlamento europeo

Version: n/a

decisione del Consiglio

Version: 4.4

decisione del Consiglio europeo

Version: 4.4

lēmums (ES)

Latvian

Version: 4.4

Eiropas Parlamenta Lēmums

Version: 4.4

Eiropadomes lēmums

Version: n/a

Kopienas lēmums

Version: n/a

Komisijas lēmums

Version: n/a

Padomes lēmums

Version: 4.4

Eiropas Centrālās bankas Lēmums

Version: 4.4

sprendimas (ES)

Lithuanian

Version: n/a

Tarybos sprendimas

Version: n/a

Bendrijos sprendimas

Version: n/a

Komisijos sprendimas

Version: 4.4

Europos Vadovų Tarybos sprendimas

Version: 4.4

Europos Parlamento sprendimas

Version: 4.4

Europos centrinio banko sprendimas

Version: n/a

одлука (ЕУ)

Macedonian

Version: n/a

одлука на Европската Унија

Version: n/a

одлука на Европската комисија

Version: n/a

одлука на Европската централна банка

Version: n/a

одлука на Европскиот парламент

Version: n/a

одлука на Заедницата

Version: n/a

одлука на Советот

Version: n/a

одлука на Европскиот совет

Version: 4.4

deċiżjoni (UE)

Maltese

Version: n/a

Deċiżjoni tal-Kunsill

Version: n/a

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

Version: 4.4

deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew

Version: 4.4

deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew

Version: 4.4

deċiżjoni tal-Parlament Ewropew

Version: 4.4

decyzja (UE)

Polish

Version: n/a

decyzja Komisji

Version: 4.4

decyzja Rady Europejskiej

Version: 4.4

decyzja Parlamentu Europejskiego

Version: n/a

decyzja WE

Version: 4.4

decyzja Europejskiego Banku Centralnego

Version: n/a

decyzja Rady

Version: 4.4

decisão (UE)

Portuguese

Version: 4.4

decisão do Banco Central Europeu

Version: 4.4

decisão do Conselho Europeu

Version: n/a

decisão CE

Version: n/a

decisão da Comissão

Version: 4.4

decisão do Parlamento Europeu

Version: n/a

decisão do Conselho

Version: 4.4

decizie (UE)

Romanian

Version: n/a

decizie a Comisiei

Version: 4.4

decizia Băncii Centrale Europene

Version: n/a

decizie a Consiliuliu

Version: n/a

decizie comunitară

Version: 4.4

decizie a Consiliului European

Version: 4.4

decizia Parlamentului European

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

одлука ЕУ

Serbian

Version: n/a

одлука Заједнице

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

одлука Савета

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

одлука Комисије

Version: 4.4

rozhodnutie (EÚ)

Slovak

Version: 4.4

rozhodnutie Európskeho parlamentu

Version: n/a

rozhodnutie Rady

Version: n/a

rozhodnutie Komisie

Version: 4.4

rozhodnutie Európskej rady

Version: n/a

rozhodnutie Spoločenstva

Version: 4.4

rozhodnutie Európskej centrálnej banky

Version: 4.4

sklep (EU)

Slovenian

Version: n/a

odločba Skupnosti

Version: n/a

odločba Sveta

Version: n/a

sklep Komisije

Version: n/a

odločba Komisije

Version: 4.4

sklep Evropskega sveta

Version: n/a

sklep Sveta

Version: 4.4

sklep Evropskega parlamenta

Version: 4.4

sklep Evropske centralne banke

Version: 4.4

decisión (UE)

Spanish

Version: 4.4

Decisión del Parlamento Europeo

Version: n/a

Decisión del Consejo

Version: 4.4

Decisión del Consejo Europeo

Version: n/a

Decisión de la Comisión

Version: n/a

Decisión comunitaria

Version: 4.4

Decisión del Banco Central Europeo

Version: 4.4

EU-beslut

Swedish

Version: n/a

kommissionens beslut

Version: n/a

gemenskapsbeslut

Version: n/a

rådets beslut

Version: 4.4

Europaparlamentets beslut

Version: n/a

rådsbeslut

Version: 4.4

Europeiska rådets beslut

Version: 4.4

Europeiska centralbankens beslut
URI
http://eurovoc.europa.eu/349
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 29-07-10, last modified 27-04-16