skip to main content
ES aktas > sprendimas (ES)
PREFERRED TERM
349

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

sprendimas (ES)  
DEFINITION
 • Sprendimas yra privalomas visas. Sprendimas, kuriame nurodyti jo adresatai, privalomas tik tiems adresatams (SESV 288 straipsnis).
BROADER CONCEPT
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
 • Version: n/a

  Bendrijos sprendimas
 • Version: 4.4

  Europos centrinio banko sprendimas
 • Version: 4.4

  Europos Parlamento sprendimas
 • Version: 4.4

  Europos Vadovų Tarybos sprendimas
 • Version: n/a

  Komisijos sprendimas
 • Version: n/a

  Tarybos sprendimas
SCOPE NOTE
 • Vartoti siejant su konkrečia institucija.
HISTORY NOTE
 • Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (2009 m. gruodžio 1 d.) sprendime nebūtinai turi būti nurodytas adresatas. Todėl sprendimo taikymo sritis tapo platesnė, jis pakeitė visas ankstesnes bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) priemones.
VERSION
 • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

vendim (BE)

Albanian

Version: 4.4

решение (ЕС)

Bulgarian

Version: n/a

решение на Съвета

Version: n/a

решение на Комисията

Last modified: 2015-12-07

Version: 4.4

решение на Европейския парламент

Version: n/a

решение на Общност

Version: 4.4

решение на Европейския съвет

Version: 4.4

решение на Европейската централна банка

Version: 4.4

odluka EU-a

Croatian

Version: 4.4

odluka Europskoga parlamenta

Version: 4.4

odluka Europske središnje banke

Version: 4.4

odluka Zajednice

Version: 4.4

odluka Vijeća

Version: 4.4

odluka Komisije

Version: 4.4

odluka Europske unije

Version: 4.4

rozhodnutí (EU)

Czech

Version: 4.4

rozhodnutí Evropské centrální banky

Version: n/a

rozhodnutí Komise

Version: 4.4

rozhodnutí Evropské rady

Version: 4.4

rozhodnutí Evropského parlamentu

Version: n/a

rozhodnutí Rady

Version: n/a

rozhodnutí Společenství

Version: 4.4

EU-afgørelse

Danish

Version: 4.4

Det Europæiske Råds afgørelse

Version: 4.4

Den Europæiske Centralbanks afgørelse

Version: n/a

fællesskabsafgørelse

Version: n/a

fællesskabsbeslutning

Version: 4.4

Europa-Parlamentets afgørelse

Version: n/a

rådsafgørelse

Version: n/a

kommissionsbeslutning

Version: n/a

rådsbeslutning

Version: n/a

kommissionsafgørelse

Version: 4.4

besluit (EU)

Dutch

Version: n/a

beschikking van de Commissie

Version: 4.4

besluit van de Europese Raad

Version: 4.4

besluit van het Europees Parlement

Version: n/a

EG-beschikking

Version: n/a

beschikking van de Raad

Version: 4.4

besluit van de Europese Centrale Bank

Version: 4.4

decision (EU)

English

Version: 4.4

decision of the European Council

Version: 4.4

decision of the European Central Bank

Version: 4.4

decision of the European Parliament

Version: n/a

Council Decision

Version: 4.4

European Council decision

Version: n/a

Community decision

Version: n/a

Commission Decision

Version: 4.4

otsus (EL)

Estonian

Version: n/a

komisjoni otsus

Version: 4.4

Euroopa Keskpanga otsus

Version: n/a

ühenduse otsus

Version: 4.4

Euroopa Parlamendi otsus

Version: n/a

nõukogu otsus

Version: 4.4

Euroopa Ülemkogu otsus

Version: 4.4

päätös (EU)

Finnish

Version: n/a

komission päätös

Version: n/a

yhteisön päätös

Version: 4.4

Euroopan keskuspankin päätös

Version: n/a

neuvoston päätös

Version: 4.4

Eurooppa-neuvoston päätös

Version: 4.4

Euroopan parlamentin päätös

Version: 4.4

décision (UE)

French

Version: 4.4

décision du Parlement européen

Version: 4.4

décision du Conseil européen

Version: n/a

décision du Conseil

Version: 4.4

décision de la Banque centrale européenne

Version: n/a

décision de la Commission

Version: n/a

décision communautaire

Version: 4.4

Beschluss (EU)

German

Version: n/a

Entscheidung der Kommission

Version: 4.4

Beschluss der Europäischen Zentralbank

Version: 4.4

Beschluss des Europäischen Parlaments

Version: 4.4

Beschluss des Europäischen Rates

Version: n/a

Entscheidung des Rates

Version: 4.4

Beschluss des Rates

Version: n/a

Beschluss der Gemeinschaft

Version: n/a

Entscheidung der Gemeinschaft

Version: 4.4

απόφαση (ΕE)

Greek

Version: 4.4

απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Version: n/a

απόφαση του Συμβουλίου

Version: n/a

κοινοτική απόφαση

Version: n/a

απόφαση της Επιτροπής

Version: 4.4

απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Version: 4.4

απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Version: 4.4

határozat (EU)

Hungarian

Version: n/a

tanácsi határozat

Version: n/a

közösségi határozat

Version: 4.4

az Európai Tanács határozata

Version: 4.4

az Európai Központi Bank határozata

Version: 4.4

az Európai Parlament határozata

Version: n/a

a Tanács határozata

Version: n/a

bizottsági határozat

Version: n/a

a Bizottság határozata

Version: 4.4

decisione (UE)

Italian

Version: 4.4

decisione della Banca centrale europea

Version: n/a

decisione della Commissione

Version: n/a

decisione comunitaria

Version: 4.4

decisione del Parlamento europeo

Version: n/a

decisione del Consiglio

Version: 4.4

decisione del Consiglio europeo

Version: 4.4

lēmums (ES)

Latvian

Version: 4.4

Eiropas Parlamenta Lēmums

Version: 4.4

Eiropadomes lēmums

Version: n/a

Kopienas lēmums

Version: n/a

Komisijas lēmums

Version: n/a

Padomes lēmums

Version: 4.4

Eiropas Centrālās bankas Lēmums

Version: n/a

одлука (ЕУ)

Macedonian

Version: n/a

одлука на Европската Унија

Version: n/a

одлука на Европската комисија

Version: n/a

одлука на Европската централна банка

Version: n/a

одлука на Европскиот парламент

Version: n/a

одлука на Заедницата

Version: n/a

одлука на Советот

Version: n/a

одлука на Европскиот совет

Version: 4.4

deċiżjoni (UE)

Maltese

Version: n/a

Deċiżjoni tal-Kunsill

Version: n/a

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

Version: 4.4

deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew

Version: 4.4

deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew

Version: 4.4

deċiżjoni tal-Parlament Ewropew

Version: 4.4

decyzja (UE)

Polish

Version: n/a

decyzja Komisji

Version: 4.4

decyzja Rady Europejskiej

Version: 4.4

decyzja Parlamentu Europejskiego

Version: n/a

decyzja WE

Version: 4.4

decyzja Europejskiego Banku Centralnego

Version: n/a

decyzja Rady

Version: 4.4

decisão (UE)

Portuguese

Version: 4.4

decisão do Banco Central Europeu

Version: 4.4

decisão do Conselho Europeu

Version: n/a

decisão CE

Version: n/a

decisão da Comissão

Version: 4.4

decisão do Parlamento Europeu

Version: n/a

decisão do Conselho

Version: 4.4

decizie (UE)

Romanian

Version: n/a

decizie a Comisiei

Version: 4.4

decizia Băncii Centrale Europene

Version: n/a

decizie a Consiliuliu

Version: n/a

decizie comunitară

Version: 4.4

decizie a Consiliului European

Version: 4.4

decizia Parlamentului European

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

одлука ЕУ

Serbian

Version: n/a

одлука Заједнице

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

одлука Савета

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

одлука Комисије

Version: 4.4

rozhodnutie (EÚ)

Slovak

Version: 4.4

rozhodnutie Európskeho parlamentu

Version: n/a

rozhodnutie Rady

Version: n/a

rozhodnutie Komisie

Version: 4.4

rozhodnutie Európskej rady

Version: n/a

rozhodnutie Spoločenstva

Version: 4.4

rozhodnutie Európskej centrálnej banky

Version: 4.4

sklep (EU)

Slovenian

Version: n/a

odločba Skupnosti

Version: n/a

odločba Sveta

Version: n/a

sklep Komisije

Version: n/a

odločba Komisije

Version: 4.4

sklep Evropskega sveta

Version: n/a

sklep Sveta

Version: 4.4

sklep Evropskega parlamenta

Version: 4.4

sklep Evropske centralne banke

Version: 4.4

decisión (UE)

Spanish

Version: 4.4

Decisión del Parlamento Europeo

Version: n/a

Decisión del Consejo

Version: 4.4

Decisión del Consejo Europeo

Version: n/a

Decisión de la Comisión

Version: n/a

Decisión comunitaria

Version: 4.4

Decisión del Banco Central Europeo

Version: 4.4

EU-beslut

Swedish

Version: n/a

kommissionens beslut

Version: n/a

gemenskapsbeslut

Version: n/a

rådets beslut

Version: 4.4

Europaparlamentets beslut

Version: n/a

rådsbeslut

Version: 4.4

Europeiska rådets beslut

Version: 4.4

Europeiska centralbankens beslut
URI
http://eurovoc.europa.eu/349
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 7/29/10, last modified 4/27/16