skip to main content
žaloba > žaloba podaná na Súdny dvor (EÚ) > žaloba na nečinnosť
PREFERRED TERM
2941

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

žaloba na nečinnosť  
DEFINITION
  • Konanie proti nečinnosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie. Ak je táto nečinnosť podľa európskych právnych predpisov neoprávnená, Súdny dvor ju potvrdí a príslušná inštitúcia, príslušný orgán, úrad alebo príslušná agentúra musí prijať zodpovedajúce opatrenia.
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    odvolanie proti nečinnosti Spoločenstva
SCOPE NOTE
  • Žaloba proti Rade alebo Komisii za zdržiavanie vyhlásenia rozsudku vo veciach spojených s ich jurisdikciou.
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

padi për mosveprim

Albanian

Version: n/a

apelim kundër mosveprimit nga Komuniteti

Version: n/a

жалба за бездействие

Bulgarian

Version: n/a

tužba zbog propuštanja

Croatian

Version: n/a

žaloba na nečinnost

Czech

Version: n/a

žaloba na nečinnost Společenství

Version: n/a

passivitetssøgsmål

Danish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-21

Version: 4.4

beroep wegens nalatigheid

Dutch

Version: n/a

action for failure to act

English

Version: n/a

appeal against Community inaction

Last modified: 2016-06-13

Version: n/a

hagi tegevusetuse peale

Estonian

Version: n/a

ühenduse tegevusetust puudutav hagi

Version: n/a

laiminlyöntikanne

Finnish

Version: n/a

yhteisön laiminlyöntiä koskeva kanne

Version: n/a

recours en carence

French

Version: n/a

recours en carence communautaire

Version: n/a

Untätigkeitsklage

German

Version: n/a

Untätigkeitsklage der Gemeinschaft

Version: n/a

προσφυγή επί παραλείψει

Greek

Version: n/a

mulasztás megállapítása iránti kereset

Hungarian

Version: n/a

közösségi intézmény mulasztásának megállapítása iránti kereset

Last modified: 2016-06-13

Created: 2015-10-21

Version: 4.4

Translation expected

Irish

Version: n/a

ricorso per carenza

Italian

Version: n/a

ricorso per comportamento omissivo

Version: n/a

ricorso comunitario in carenza

Version: n/a

prasība sakarā ar bezdarbību

Latvian

Version: n/a

sūdzība par Kopienas bezdarbību

Version: n/a

prasība sakarā ar lēmuma nepieņemšanu

Version: n/a

ieškinys dėl neveikimo

Lithuanian

Version: n/a

skundas dėl Bendrijos neveikimo

Version: n/a

тужба поради пропуштање

Macedonian

Version: n/a

пропуштање од институција на Унијата

Version: n/a

конститутивна тужба

Version: n/a

барање за утврдување пропуштање

Version: n/a

azzjoni għal nuqqas ta’ aġir

Maltese

Version: n/a

skarga w sprawie bezczynności

Polish

Version: n/a

ação por omissão

Portuguese

Version: n/a

recurso por omissão comunitário

Version: 4.4

acção por omissão

Version: n/a

recurs pentru omisiune

Romanian

Version: n/a

apel împotriva nepronunțării în justiția comunitară

Version: n/a

тужба због пропуштања

Serbian

Version: n/a

tožba zaradi opustitve

Slovenian

Version: n/a

recurso por omisión

Spanish

Version: n/a

recurso por omisión comunitaria

Version: n/a

recurso de carencia

Version: n/a

passivitetstalan

Swedish

Version: n/a

besvär om gemenskapens underlåtenhet
URI
http://eurovoc.europa.eu/2941
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 15.06.12, last modified 13.06.16