skip to main content
právní akt EU > doporučení (EU)
PREFERRED TERM
2927

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

doporučení (EU)  
DEFINITION
 • Doporučení jsou nezávazné akty vydávané Evropskou komisí, Radou Evropské unie nebo Evropskou centrální bankou, které navrhují těm, jimž jsou určeny, určitý způsob jednání, aniž jim ukládají právní závazek.
BROADER CONCEPT
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
 • Version: n/a

  doporučení Komise
 • Version: n/a

  doporučení Rady
 • Version: n/a

  doporučení Společenství
SCOPE NOTE
 • Spojit s dotyčnou institucí
VERSION
 • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

rekomandim (BE)

Albanian

Version: 4.4

препоръка (ЕС)

Bulgarian

Version: 4.4

препоръка на Съвета

Version: n/a

препоръка на Общността

Version: 4.4

препоръка на Комисията

Version: 4.4

препоръка на Европейската централна банка

Version: 4.4

preporuka EU-a

Croatian

Version: 4.4

preporuka Europske središnje banke

Version: 4.4

preporuka Europske unije

Version: 4.4

preporuka Vijeća

Version: 4.4

preporuka Zajednice

Version: 4.4

preporuka Komisije

Version: 4.4

EU-henstilling

Danish

Version: n/a

rådshenstilling

Version: n/a

kommissionshenstilling

Version: 4.4

Den Europæiske Centralbanks henstilling

Version: n/a

fællesskabshenstilling

Version: 4.4

aanbeveling (EU)

Dutch

Version: 4.4

aanbeveling van de Europese Centrale Bank

Version: n/a

communautaire aanbeveling

Version: n/a

aanbeveling van de Commissie

Version: n/a

aanbeveling van de Raad

Version: 4.4

recommendation (EU)

English

Version: n/a

Council recommendation

Version: 4.4

recommendation of the European Central Bank

Version: n/a

Community recommendation

Version: n/a

Commission recommendation

Version: 4.4

soovitus (EL)

Estonian

Version: n/a

nõukogu soovitus

Version: n/a

komisjoni soovitus

Version: n/a

ühenduse soovitus

Version: 4.4

Euroopa keskpanga soovitus

Version: 4.4

suositus (EU)

Finnish

Version: n/a

neuvoston suositus

Version: 4.4

Euroopan keskuspankin suositus

Version: n/a

yhteisön suositus

Version: n/a

komission suositus

Version: 4.4

recommandation (UE)

French

Version: n/a

recommandation de la Commission

Version: 4.4

recommandation de la Banque centrale européenne

Version: n/a

recommandation communautaire

Version: n/a

recommandation du Conseil

Version: 4.4

Empfehlung (EU)

German

Version: n/a

Empfehlung der Gemeinschaft

Version: n/a

Empfehlung des Rates

Version: n/a

Empfehlung der Kommission

Version: 4.4

Empfehlung der Europäischen Zentralbank

Version: 4.4

σύσταση (ΕE)

Greek

Version: n/a

σύσταση του Συμβουλίου

Version: n/a

σύσταση της Επιτροπής

Version: n/a

κοινοτική σύσταση

Version: 4.4

σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Version: 4.4

ajánlás (EU)

Hungarian

Version: n/a

a Bizottság ajánlása

Version: 4.4

az Európai Központi Bank ajánlása

Version: n/a

bizottsági ajánlás

Version: n/a

közösségi ajánlás

Version: n/a

tanácsi ajánlás

Version: n/a

a Tanács ajánlása

Version: 4.4

raccomandazione (UE)

Italian

Version: n/a

raccomandazione del Consiglio

Version: 4.4

raccomandazione della Banca centrale europea

Version: n/a

raccomandazione della Commissione

Version: n/a

raccomandazione comunitaria

Version: 4.4

ieteikums (ES)

Latvian

Version: n/a

Komisijas ieteikums

Version: n/a

Kopienas ieteikums

Version: n/a

Padomes ieteikums

Version: 4.4

Eiropas Centrālās bankas ieteikums

Version: 4.4

rekomendacija (ES)

Lithuanian

Version: 4.4

Europos centrinio banko rekomendacija

Version: n/a

Bendrijos rekomendacija

Version: n/a

Tarybos rekomendacija

Version: n/a

Komisijos rekomendacija

Version: n/a

препорака (ЕУ)

Macedonian

Version: n/a

Препорака на Советот

Version: n/a

Препорака на Комисијата

Version: 4.4

rakkomandazzjoni (UE)

Maltese

Version: 4.4

rakkomandazzjoni tal-Kunsill

Version: 4.4

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni

Version: 4.4

rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew

Version: 4.4

zalecenie (UE)

Polish

Version: n/a

zalecenie WE

Version: 4.4

zalecenie Rady

Version: 4.4

zalecenie Europejskiego Banku Centralnego

Version: 4.4

zalecenie Komisji

Version: 4.4

recomendação (UE)

Portuguese

Version: n/a

recomendação da Comissão

Version: 4.4

recomendação do Banco Central Europeu

Version: n/a

recomendação comunitária

Version: n/a

recomendação do Conselho

Version: 4.4

recomandare (UE)

Romanian

Version: n/a

recomandarea Comisiei

Version: n/a

recomandarea Consiliului

Version: n/a

recomandare comunitară

Version: 4.4

recomandarea Băncii Centrale Europene

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

препорука ЕУ

Serbian

Version: n/a

препорука Заједнице

Version: 4.4

odporúčanie (EÚ)

Slovak

Version: n/a

odporúčanie Spoločenstva

Version: 4.4

odporúčanie Európskej centrálnej banky

Version: n/a

odporúčanie Komisie

Version: n/a

odporúčanie Rady

Version: 4.4

priporočilo (EU)

Slovenian

Version: 4.4

priporočilo Evropske centralne banke

Version: 4.4

priporočilo Komisije

Version: n/a

priporočilo Skupnosti

Version: 4.4

priporočilo Sveta

Version: 4.4

recomendación (UE)

Spanish

Version: n/a

Recomendación CE

Version: n/a

Recomendación de la Comisión

Version: 4.4

Recomendación del Banco Central Europeo

Version: n/a

Recomendación del Consejo

Version: 4.4

EU-rekommendation

Swedish

Version: n/a

gemenskapsrekommendation

Version: n/a

rådets rekommendation

Version: 4.4

Europeiska centralbankens rekommendation

Version: n/a

kommissionens rekommendation
URI
http://eurovoc.europa.eu/2927
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 29.07.10, last modified 27.04.16