skip to main content
FN > Internationella domstolen
PREFERRED TERM
258

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

Internationella domstolen  
BROADER CONCEPT
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    ICJ
SCOPE NOTE
  • Internationella domstolen är FN:s främsta juridiska organ och har till uppgift att i överensstämmelse med internationell rätt reglera juridiska tvister mellan stater, som staterna själva hänför till domstolen, samt ge rådgivande yttranden i juridiska frågor som begärts av FN:s organ eller institutioner. Ska inte förväxlas med Internationella tribunalen för Rwanda eller f.d. Jugoslavien eller med Internationella brottmålsdomstolen.
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë

Albanian

Version: n/a

GJND

Version: n/a

Международният съд

Bulgarian

Version: n/a

Međunarodni sud

Croatian

Version: n/a

Međunarodni sud pravde

Version: n/a

Mezinárodní soudní dvůr

Czech

Version: n/a

MSD

Version: n/a

Den Internationale Domstol

Danish

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

Den mellemfolkelige domstol

Version: n/a

Internationaal Gerechtshof

Dutch

Version: n/a

Internationaal Hof van Justitie

Version: n/a

IGH

Version: n/a

International Court of Justice

English

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

Rahvusvaheline Kohus (ÜRO)

Estonian

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

Kansainvälinen tuomioistuin

Finnish

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

Cour internationale de justice

French

Version: n/a

CIJ

Version: n/a

Internationaler Gerichtshof

German

Version: n/a

IGH

Version: n/a

Διεθνές Δικαστήριο (OHE)

Greek

Version: n/a

ΔΔ

Version: n/a

Nemzetközi Bíróság

Hungarian

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

NB

Version: n/a

An Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta

Irish

Version: n/a

Corte internazionale di giustizia

Italian

Version: n/a

CIG (Corte internazionale di giustizia)

Version: n/a

Starptautiskā Tiesa

Latvian

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

Tarptautinis Teisingumo Teismas

Lithuanian

Version: n/a

TTT

Version: n/a

Меѓународен суд на правдата

Macedonian

Version: n/a

МСП

Version: n/a

Il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja

Maltese

Version: n/a

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Polish

Version: n/a

MTS

Version: n/a

Tribunal Internacional de Justiça

Portuguese

Version: n/a

TIJ

Version: n/a

Curtea Internațională de Justiție

Romanian

Version: n/a

CIJ

Version: n/a

Међународни суд правде

Serbian

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

Medzinárodný súdny dvor

Slovak

Version: n/a

ICJ

Version: n/a

MSD

Version: n/a

Meddržavno sodišče

Slovenian

Version: n/a

MDS (Meddržavno sodišče)

Version: n/a

Corte Internacional de Justicia

Spanish

Version: n/a

CIJ

Version: n/a

Tribunal Internacional de Justicia

Version: n/a

TIJ
URI
http://eurovoc.europa.eu/258
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1995-10-02, last modified 2016-04-25