skip to main content
politikë punësimi > politika e BE-së për punësimin > lëvizja e lirë e punëtorëve
PREFERRED TERM
1634

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

lëvizja e lirë e punëtorëve  
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    liri e lëvizjes së punonjësve
SCOPE NOTE
  • Aspekt themelor i lirisë së lëvizjes së personave brenda Bashkimit Europian. Ky koncept nënkupton heqjen e diskriminimin bazuar në kombësi përsa i përket punësimit, pagës dhe kushteve të tjera të punës, si edhe të drejtës për integrim social, ekonomik dhe kulturor të punëtorit migrant dhe familjes së tij/saj në Shtetin pritës. Të mos ngatërrohet me lëvizshmërinë e fuqisë punëtore.
REPLACES
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

свободно движение на работници

Bulgarian

Version: n/a

slobodno kretanje radnika

Croatian

Version: n/a

volný pohyb pracovníků

Czech

Version: n/a

arbejdskraftens frie bevægelighed

Danish

Version: n/a

vrij verkeer van werknemers

Dutch

Version: n/a

free movement of workers

English

Version: n/a

freedom of movement for workers

Version: n/a

töötajate vaba liikumine

Estonian

Version: n/a

töötajate liikumisvabadus

Version: n/a

työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Finnish

Version: n/a

libre circulation des travailleurs

French

Version: n/a

Freizügigkeit der Arbeitnehmer

German

Version: n/a

Freizügigkeit der Arbeitskräfte

Version: n/a

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Greek

Version: n/a

munkavállalók szabad mozgása

Hungarian

Version: n/a

libera circolazione dei lavoratori

Italian

Version: n/a

brīva strādājošo kustība

Latvian

Version: n/a

strādājošo pārvietošanās brīvība

Version: n/a

laisvas darbuotojų judėjimas

Lithuanian

Version: n/a

darbuotojų judėjimo laisvė

Version: n/a

laisvas darbo jėgos judėjimas

Version: n/a

слободно движење на работници

Macedonian

Version: n/a

слободно движење на персоналот

Version: n/a

слободно движење на работната сила

Version: n/a

moviment liberu tal-ħaddiema

Maltese

Version: n/a

swobodny przepływ pracowników

Polish

Version: n/a

livre circulação de trabalhadores

Portuguese

Version: n/a

libera circulație a forței de muncă

Romanian

Version: n/a

libera circulație a muncitorilor

Version: n/a

слобода кретања радне снаге

Serbian

Version: n/a

voľný pohyb pracovníkov

Slovak

Version: n/a

prosto gibanje delavcev

Slovenian

Version: n/a

libre circulación de trabajadores

Spanish

Version: n/a

fri rörlighet för arbetstagare

Swedish

URI
http://eurovoc.europa.eu/1634
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95, last modified 2/23/17