skip to main content
ES finansējums > ES finanšu instruments
PREFERRED TERM
1460

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

ES finanšu instruments  
DEFINITION
  • Savienības pasākumi finanšu atbalstam, ko piešķir no budžeta kā papildinājumu, lai sasniegtu vienu vai vairākus īpašos Savienības politikas mērķus. Šādi instrumenti var būt kapitālieguldījumi vai kvazikapitāla ieguldījumi, aizdevumi vai garantijas, vai citi riska dalīšanas instrumenti, un attiecīgos gadījumos tos var apvienot ar dotācijām.
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    Eiropas Savienības finanšu instruments
  • Version: n/a

    Kopienas finanšu instruments
SCOPE NOTE
  • Vēlams kombinēt ar ES vai attiecīgās nozares politiku.
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

instrument financiar i BE-së

Albanian

Version: n/a

instrument financiar i Bashkimit Europian

Version: 4.4

финансов инструмент на ЕС

Bulgarian

Version: 4.4

финансов инструмент на Европейския съюз

Version: n/a

Финансов инструмент но Общността

Version: 4.4

financijski instrument EU-a

Croatian

Version: 4.4

financijski instrument Europske unije

Version: 4.4

financijski instrument Zajednice

Version: 4.4

finanční nástroj EU

Czech

Version: n/a

finanční nástroje Společenství

Version: 4.4

finanční nástroj Evropské unie

Version: 4.4

finansielt EU-instrument

Danish

Version: n/a

finansielt fællesskabsinstrument

Version: 4.4

financieel EU-instrument

Dutch

Version: 4.4

financieel instrument van de Europese Unie

Version: n/a

communautair financieel instrument

Version: 4.4

EU financial instrument

English

Version: 4.4

European Union's financial instrument

Version: 4.4

financial instrument of the European Union

Version: 4.4

European Union financial instrument

Version: n/a

Community financial instrument

Version: 4.4

ELi rahastamisvahend

Estonian

Version: n/a

ühenduse rahastamisvahend

Version: 4.4

Euroopa Liidu rahastamisvahend

Version: 4.4

EU:n rahoitusväline

Finnish

Version: n/a

yhteisön rahoitusväline

Version: 4.4

Euroopan unionin rahoitusväline

Version: 4.4

unionin rahoitusväline

Version: 4.4

instrument financier de l'UE

French

Version: 4.4

instrument financier de l'Union européenne

Version: n/a

instrument financier communautaire

Version: 4.4

Finanzinstrument der EU

German

Version: 4.4

Finanzierungsinstrument der Europäischen Union

Version: n/a

Finanzinstrument der Gemeinschaft

Version: 4.4

χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ

Greek

Version: 4.4

χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Version: n/a

κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα

Version: 4.4

uniós pénzügyi eszköz

Hungarian

Version: n/a

közösségi pénzügyi eszköz

Last modified: 2016-06-14

Version: n/a

ionstraim airgeadais (AE)

Irish

Version: 4.4

strumento finanziario dell'UE

Italian

Version: n/a

strumento finanziario comunitario

Version: 4.4

strumento finanziario dell'Unione europea

Version: 4.4

ES finansinė priemonė

Lithuanian

Version: n/a

Bendrijos finansinė priemonė

Version: 4.4

Europos Sąjungos finansinė priemonė

Version: n/a

финансиски инструмент на ЕУ

Macedonian

Version: n/a

финансиски инструмент на Европската Унија

Version: n/a

финансиски инструмент на Европските заедници

Version: 4.4

strument finanzjarju tal-'UE

Maltese

Version: 4.4

strument finanzjarju tal-Unjoni Ewropea

Version: 4.4

instrument finansowy UE

Polish

Version: 4.4

instrument finansowy Unii Europejskiej

Version: n/a

instrument finansowy WE

Version: 4.4

instrumento financeiro da UE

Portuguese

Version: n/a

instrumento financeiro comunitário

Version: 4.4

instrumento financeiro da União Europeia

Version: 4.4

instrument financiar al UE

Romanian

Version: 4.4

instrument financiar al Uniunii Europene

Version: n/a

instrumente financiare comunitare

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

Version: 4.4

финансијски инструмент ЕУ

Serbian

Last modified: 2016-04-27

Version: n/a

финансијски инструмент Заједнице

Version: 4.4

finančný nástroj EÚ

Slovak

Version: n/a

finančný nástroj Spoločenstva

Version: 4.4

finančný nástroj Európskej únie

Version: 4.4

finančni instrument EU

Slovenian

Version: n/a

finančni instrument Skupnosti

Version: 4.4

finančni instrument Evropske unije

Version: 4.4

instrumento financiero de la UE

Spanish

Version: 4.4

instrumento financiero de la Unión Europea

Version: n/a

instrumento financiero comunitario

Version: 4.4

EU:s finansieringsinstrument

Swedish

Version: 4.4

EU:s finansieringsorgan

Version: n/a

gemenskapens finansiella instrument
URI
http://eurovoc.europa.eu/1460
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 9/7/10, last modified 6/14/16