skip to main content

There is no term for this concept in this language.

Avrupa Birliği > Avrupa Komisyonu > Directorate-General for Human Resources and Security (en) > Directorate "Translation, Documentation, Reproduction and Library" (en)
PREFERRED TERM
Directorate "Translation, Documentation, Reproduction and Library" (en)  
IDENTIFIER
  • D9D
IN OTHER LANGUAGES
Дирекция „Писмени преводи, документация, възпроизвеждане и библиотека“

Bulgarian

Uprava "Pismeni prijevod, dokumentacija, reprodukcija i knjižnica"

Croatian

Ředitelství pro překlady, dokumentaci, reprodukci a knihovnu

Czech

Direktoratet »Oversættelse, Dokumentation, Reproduktion og Bibliotek«

Danish

Directoraat Vertaling, Documentatie, Vermenigvuldiging en Bibliotheek

Dutch

Directorate "Translation, Documentation, Reproduction and Library"

English

Tõlke-, dokumentatsiooni-, reproduktsiooni- ja raamatukogudirektoraat

Estonian

Linja ”Kääntäminen, dokumentointi, monistus ja kirjasto”

Finnish

Direction «Traduction, documentation, reproduction et bibliothèque»

French

Direktion „Übersetzung, Dokumentation, Vervielfältigung, Bibliothek"

German

Διεύθυνση "Μετάφραση, Τεκμηρίωση, Αναπαραγωγή και Βιβλιοθήκη"

Greek

Fordítási, Dokumentációs, Sokszorosítási és Könyvtári Igazgatóság

Hungarian

An Stiúrthóireacht "Aistriúchán, Doiciméadú, Atáirgeadh agus Leabharlann"

Irish

Direzione «traduzione, documentazione, riproduzione e biblioteca»

Italian

Direktorāts “Tulkošana, dokumentēšana, reproducēšana un bibliotēka”

Latvian

Vertimo, dokumentacijos, atkūrimo ir bibliotekos direktoratas

Lithuanian

Id-Direttorat “Traduzzjoni, Dokumentazzjoni, Riproduzzjoni u Librerija”

Maltese

Dyrekcja „Tłumaczenie, Dokumentacja, Powielanie i Biblioteka”

Polish

Direção «Tradução, Documentação, Reprodução e Biblioteca»

Portuguese

Direcția „Traducere, Documentare, Reproducere și Biblioteca”

Romanian

Riaditeľstvo „preklad, dokumentácia, rozmnožovanie a knižnica“

Slovak

Direktorat za prevajanje, dokumentacija, razmnoževanje in knjižnico

Slovenian

Dirección «Traducción, Documentación, Reproducción y Biblioteca»

Spanish

Direktoratet ”Översättning, dokumentation, reproducering och bibliotek”

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/D9D
Download this concept: