skip to main content
Eiropas Savienība > Eiropas Komisija > Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts > Direktorāts “Koordinācija un publikāciju sagatavošana”
PREFERRED TERM
Direktorāts “Koordinācija un publikāciju sagatavošana”  
IDENTIFIER
  • D9P
IN OTHER LANGUAGES
Дирекция „Координация и подготовка на публикации“

Bulgarian

Uprava "Koordinacija i priprema publikacija"

Croatian

Ředitelství pro koordinaci a přípravu publikací

Czech

Direktoratet for Koordinering og Forberedelse af Publikationer

Danish

Directoraat Coördinatie en voorbereiding van publicaties

Dutch

Directorate "Coordination and Preparation of Publications"

English

Koordinatsiooni- ja väljaannete ettevalmistamise direktoraat

Estonian

Linja ”Julkaisujen koordinointi ja valmistus”

Finnish

Direction «Coordination et préparation des publications»

French

Direktion „Koordinierung und Vorbereitung der Veröffentlichungen"

German

Διεύθυνση «Συντονισμός και προετοιμασία εκδόσεων»

Greek

Koordinációs és Kiadványelőkészítési Igazgatóság

Hungarian

An Stiúrthóireacht "Comhordú agus Ullmhú na bhFoilseachán"

Irish

Direzione «coordinamento e preparazione delle pubblicazioni»

Italian

Koordinavimo ir leidinių rengimo direktoratas

Lithuanian

Id-Direttorat ”Koordinazzjoni u Tħejjija tal-Pubblikazzjonijiet”

Maltese

Dyrekcja „Koordynacja i przygotowanie publikacji”

Polish

Direção «Coordenação e Preparação de Publicações»

Portuguese

Direcția „Coordonare și pregătire publicațiilor”

Romanian

Riaditeľstvo „koordinácia a príprava publikácií“

Slovak

Direktorat "Usklajevanje in priprava publikacij"

Slovenian

Dirección «Coordinación y Preparación de Publicaciones»

Spanish

Direktoratet för samordning och sammanställning av publikationer

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/D9P
Download this concept: