skip to main content
Europos Sąjunga > Europos regionų komitetas > Komisija Nr. 7. Švietimas, profesinis mokymas, kultūra, jaunimas ir sportas, piliečių teisės
PREFERRED TERM
Komisija Nr. 7. Švietimas, profesinis mokymas, kultūra, jaunimas ir sportas, piliečių teisės  
ENTRY TERMS
  • COM7
IDENTIFIER
  • COR_COM7
IN OTHER LANGUAGES
COM7

Bulgarian

COM7

Croatian

COM7

Czech

COM7

Danish

Commissie 7 Onderwijs, beroepsopleiding, cultuur, jongeren, sport, burgerrechten

Dutch

COM7
Commission 7 Education, Vocational Training, Culture, Youth, Sport and Citizens' Rights

English

COM7
7. komisjon: haridus, kutseõpe, kultuur, noored, sport ja kodanike õigused

Estonian

COM7
Valiokunta 7 – Koulutus, ammattikoulutus, kulttuuri, nuoriso, urheilu, kansalaisten oikeudet

Finnish

COM7
Commission 7 Éducation, formation professionnelle, culture, jeunesse, sport et droits des citoyens

French

COM7
COM7

German

Επιτροπή 7 «εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, πολιτισμός, νεολαία, αθηλητισμός και δικαιώματα του πολίτη»

Greek

COM7
COM7

Hungarian

COM7

Irish

COM7

Italian

7. komisija. Izglītība, arodmācības, kultūra, jaunatne, sports un pilsoņu tiesības

Latvian

COM7
Kummissjoni 7 Edukazzjoni, Taħriġ Vokazzjonali, Kultura, Żgħażagħ, Sport u Drittijiet taċ-Ċittadini

Maltese

COM7
COM7

Polish

Comissão 7 Educação, formação profissional, cultura, juventude e desporto, direitos dos cidadãos

Portuguese

COM7
COM7

Romanian

COM7

Slovak

COM7

Slovenian

Comisión 7. Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deporte y Derechos de los Ciudadanos

Spanish

COM7
COM7

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/COR_COM7
Download this concept: