skip to main content
Europe > Hispania > Konterbia Karbika
PREFERRED TERM
Konterbia Karbika  
TYPE
  • http://nomisma.org/ontology#Mint

DEFINITION
  • The mint at the ancient site of Konterbia Karbika in Hispania.
BROADER CONCEPT
URI
http://nomisma.org/id/konterbia_karbika
Download this concept:
CLOSELY MATCHING CONCEPTS