skip to main content
PREFERRED TERM
Adopción por la Comisión de la propuesta reexaminada  
ENTRY TERMS
  • ADCREX
  • Adopción propuesta reexaminada
IDENTIFIER
  • 1285
IN OTHER LANGUAGES
ADCREX
Приемане от Комисията на преразгледано предложение

Bulgarian

Přijetí přezkoumaného návrhu Komisí

Czech

Přijetí přezkoumaného návrhu
Kommissionens vedtagelse af genbehandlet forslag

Danish

Kommissionens vedtagelse og genbehandling af forslag
Aanneming door Commissie v. opnieuw behandeld voorstel

Dutch

Goedkeuring door Commissie van opnieuw behandeld voorstel
Adoption by Commission of re-examined proposal

English

Adoption re-examined proposal
Uuesti läbi vaadatud ettepaneku vastuvõtmine komisjonis

Estonian

Komissio hyväksynyt uudelleen käsitellyn ehdotuksen

Finnish

Adoption par Commission proposition réexaminée

French

Annahme eines überprüften Vorschlags durch die Kommission

German

Annahme überprüfter Vorschlag durch Kommission
Έγκριση επανεξετασθείσας πρότασης από την Επιτροπή

Greek

Έγκριση επανεξετασθείσας πρότασης
Az újra megvizsgált javaslat Bizottság álatli elfogadása

Hungarian

Adoption by Commission of re-examined proposal

Irish

Adoption re-examined proposal
Adozione di proposta riesaminata da parte della Commissione

Italian

Adozione proposta riesaminata
Komisija ir pieņēmusi pārskatīto priekšlikumu

Latvian

Dar kartą apsvarstyto pasiūlymo priėmimas Komisijoje

Lithuanian

Adozzjoni mill-Kummissjoni tal-proposta li ġiet eżaminata mill-gdid

Maltese

Adozzjoni mill-Kummissjoni dwar il-proposta li giet eżaminata mill-gdid
Przyjęcie ponownie rozpatrzonego wniosku przez Komisję

Polish

Adopção pela Comissão de proposta reexaminada

Portuguese

Adopção proposta reexaminada
Adoptarea de către Comisie a propunerii reexaminate

Romanian

Propunere de adoptare reexaminată
Prijatie opätovne preskúmaného návrhu zo strany Komisie

Slovak

Prijatie opätovne preskúmaného návrhu
Ponovno preučeni predlog sprejme Komisija

Slovenian

Kommissionens antagande av omprövat förslag

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_613/1285
Download this concept: