skip to main content
PREFERRED TERM
An Coiste Comhairleach um Shábháilteacht, Sláinteachas agus Cosaint Sláinte ar an Láthair Oibre  
IDENTIFIER
  • CCSHPS
IN OTHER LANGUAGES
Консултативен комитет

Bulgarian

Savjetodavni odbor za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu

Croatian

Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci

Czech

Rådg Udv. Sikkerhed Hygiejne Sundhedsbeskyt. Arbejdspladsen

Danish

Raadg com veiligheid hygiene gezondheidsbesch arbeidsplaats

Dutch

Adv. Committee on Safety Hygiene and Health Protection at Work

English

tööohutuse, -hügieeni ja –tervishoiu nõuandekomitee

Estonian

Työturv. työhygienian ja työterv. neuvoa-antava komitea

Finnish

Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail

French

Beratender Ausschuss für Sicherheit, Hygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

German

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας

Greek

munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság

Hungarian

Comit. consult. sicur. igiene e tutela salute luogo lavoro

Italian

Padomdevēja komiteja drošības higiēnas un veselības aizsardzības darbā jautājumos

Latvian

Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamasis komitetas

Lithuanian

Adv. Il-Kumitat dwar is-Sikurezza, l-Iġjene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq ix-Xogħol

Maltese

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Polish

Comité Consultivo para a Segurança, Higiene e Proteção da Saúde no Local de Trabalho

Portuguese

Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii la locul de muncă

Romanian

Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci

Slovak

Svetovalni odbor za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu

Slovenian

Com. cons. seguridad, higiene y protección lugares trabajo

Spanish

Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_380/CCSHPS
Download this concept: