skip to main content
PREFERRED TERM
Ansökan om rättshjälp - interimistiskt avgörande  
IDENTIFIER
  • ASSI=IL
IN OTHER LANGUAGES
молба за правна помощ - преюдициално решение

Bulgarian

Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć - Privremena presuda

Croatian

Žádost o právní pomoc - mezitímní rozsudek

Czech

Ansøgning om fri proces - mellemafgørelse

Danish

Verzoek om kosteloze rechtsbijstand - tussenarrest

Dutch

Application for legal aid - interlocutory judgment

English

Tasuta õigusabi taotlus - esialgne otsus

Estonian

Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus - välipäätös

Finnish

Demande d'assistance judiciaire - décision interlocutoire

French

Antrag auf Prozesskostenhilfe - Zwischenurteil

German

Ευεργέτημα πενίας - παρεμπιπτούσα απόφαση

Greek

Költségmentesség iránti kérelem - közbenső ítélet

Hungarian

Iarratas ar chúnamh dlí - breithiúnas idirbhreitheach

Irish

Domanda di gratuito patrocinio - sentenza interlocutoria

Italian

Pieteikums par juridisko palīdzību - spriedums pēc uzklausīšanas

Latvian

Prašymas suteikti teisinę pagalbą - laikinas sprendimas

Lithuanian

Talba għal għajnuna legali bla ħlas - deċiżjoni interlokutorja

Maltese

Wniosek o bezpłatną pomoc sądową - wyrok wstępny

Polish

Pedido de assistência judiciária - acórdão interlocutório

Portuguese

Cerere de asistenţă juridică - hotărâre interlocutorie

Romanian

Žiadosť o priznanie pomoci súvisiacej s trovami konania - predbežný rozsudok

Slovak

Prošnja za pravno pomoč - vmesna sodba

Slovenian

Demanda de asistencia judicial - resolución interlocutoria

Spanish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_100/ASSI%3DIL
Download this concept: